Gå til indhold

Dansk bioøkonomisk forskning styrkes via Horizon 2020

19. december 2019
Danmark har nu et samlet hjemtag på 785 millioner kroner til bioøkonomisk forskning fra EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020. Europa-Kommissionens nyeste opgørelse viser, at danske forskere er dygtige til at skabe projekter, der svarer på de bioøkonomiske samfundsudfordringer.

Hver fjerde ansøgning med dansk deltagelse inden for bioøkonomi opnår finansiering. Det placerer Danmark i top både set i forhold til hjemtag af midler til bioøkonomisk forskning og i forhold til indbyggertal. Samtidig er bioøkonomi det program under de syv samfundsudfordringer i Horizon 2020, der har flest danske projektpartnere - i alt 277.

Med en hjemtagsprocent på 4,38 er bioøkonomi opgørelsens topscorer under de syv samfundsmæssige udfordringer. Danmark henter cirka 140.000 kroner hjem per 1.000 indbyggere og ligger dermed som nr. 2 efter Norge, der henter cirka 180.000 kroner hjem per 1.000 indbyggere sammenlignet med de lande, der henter mest hjem fra Horizon 2020.  

Ét af de projekter, som EU bevilliger penge til, er FoodSHIFT2030 med Københavns Universitet i spidsen. Projektet skal understøtte vejen imod et bæredygtigt, cirkulært samfund, hvor vi udleder færre klimagasser, spiser flere planter og udnytter det, vi producerer, på bedste måde. Projektet vil sætte gang i en ambitiøs borgerdrevet forandring af produktion, forbrug og videreforarbejdning af fødevarer i Europa. Projektet tager blandt andet udgangspunkt i Parisaftalen og FN’s verdensmål.

FoodSHIFT2030 skydes i gang i januar 2020 og er koordineret af Københavns Universitet. Fra dansk side deltager også Lejre Kommune og de tre virksomheder Circular Food Technology, Next Food I/S og Plant Jammer aps. Projektet modtager cirka ca. 56 millioner kroner i støtte fra Horizon 2020. I alt deltager 30 projektpartnere fra forskningsinstitutioner, kommuner og virksomheder fra 13 forskellige europæiske lande.

Dansk 1. plads i mobilitetsprogrammet 

Danmark er desuden en stærk ansøger i mobilitetsprogrammet for forskere Marie Skłodowska-Curie Actions, hvor vi har en førsteplads i hjemtag målt på antal indbyggere med cirka 270.000 kroner kroner i hjemtag per 1.000 indbyggere. Danmark har en hjemtagsprocent på 4,68 af programmets uddelte midler med samlet cirka 1,5 milliarder kroner hjemtag.

Danmark runder snart 2.000 projekter

De danske forskningsinstitutioner og virksomheder har nu i alt fået tildelt mere end 8,8 milliarder kroner fra Horizon 2020. Pengene er fordelt på knap 2.000 forskellige projekter. Den samlede andel af Horizon 2020 budgettet, som Danmark har modtaget, er nu oppe på 2,59 procent. Ser man på de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, ligger Danmark fortsat på en 2. plads, når man måler hjemtag pr. indbygger.

Fakta

Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter to gange årligt statusopgørelser over Danmarks deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Opgørelserne er baseret på Europa-Kommissionens statistik om deltagelse i rammeprogrammet. Den aktuelle opgørelse viser Danmarks hjemtag fra Horizon 2020 opgjort seks år inde i programmets syvårige levetid. Horizon 2020 løber fra 2014 til 2020.

Læs mere

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside