Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2019 Innovation handler om mindset

Innovation handler om mindset

Repræsentanter fra uddannelses- og forskningsverdenen var den 4. – 5. april samlet i Kolding for at debattere, hvordan Danmark skaber en stærk innovationskultur. Det handler blandt andet om mindset, passion og samarbejde.

05. april 2019

Hvordan skaber vi mere innovation i uddannelserne, og hvordan skaber uddannelses- og forskningsinstitutionerne mere samarbejde om entreprenørskab på tværs og med erhvervslivet?

Den danske innovationskultur var til livlig debat under Uddannelses- og Forskningsmødet 2019, hvor repræsentanter for uddannelsesverdenen, forskningen og erhvervslivet var samlet i Kolding under temaet ’Mod en ny innovationskultur?’

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers indledte mødet med at slå fast, at innovation for ham er et mindset. Innovation handler ikke bare om at kickstarte nye startups. Det handler om at ville ændre verden.

- Vi skal give de studerende mod og passion til at udfordre arbejdsgange, metoder og vaner inden for deres fag. Så de kan skabe forandringer i de virksomheder, de institutioner og det samfund, de skal ud at være en del af. Får vi den formelle entreprenørskabtræning og det innovative mindset med og til at virke, får vi skabt flere virksomheder og mere vækst og forløst den skabertrang, som mange har, sagde han.

Ikke nok at læse bøger 

Og så var mødet i gang. Rektor ved Olin College i Boston Richard K. Miller var mødets første og store internationale inspiration. Olin College uddanner ingeniører og er kendt for deres eksperimenterende tilgang til læring. Deres ingeniøruddannelse bliver betragtet som en af verdens bedste.

Richard K. Miller udfordrede opfattelsen af, hvad videregående uddannelse betyder i det 21. århundrede. Det vigtigste er ikke at lære, hvad der står i lærebøgerne, men at udvikle et innovativt mindset. Læring sker først og fremmest ved at se og samarbejde om at løse konkrete problemer. 

Bagefter gav Christian Vintergaard fra Fonden for Entreprenørskab en status på udfordringer og perspektiver for entreprenørskab på de videregående uddannelsesinstitutioner. Hans budskab var blandt andet, at flere unge gerne vil starte nye virksomheder og gør det. Men der er brug for mere uddannelse og god undervisning i entreprenørskab.

Eftermiddagen gik med gode eksempler på, hvordan uddannelsesinstitutionerne allerede arbejder med entreprenørskab i de videregående uddannelser og med diskussion og debat på scenen og i salen.

Uddannelses- og Forskningsmødet 2019
Ministeren debatterede med Andreas Aasted Gjedde fra Student and Innovation House, Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon, Jes Broeng fra DTU og Christian Vintergaard fra Fonden for Entreprenørship om, hvordan vi skaber mod til en ny innovationskultur.

Christian Ketels indledte dag 2 med at fortælle om de indledende observationer fra det internationale ekspertpanel for vidensbaseret innovation i verdensklasse.

Christian Ketels er cheføkonom i Boston Consulting Group og formand for panelet, som skal gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan forskere, iværksættere og virksomheder får endnu bedre muligheder for at bruge og omsætte den viden, der bliver skabt på videninstitutionerne.

Han ville gerne høre forsamlingens reaktion på ekspertpanelets første tanker og fortalte, at det ikke kun handler om innovation, men også om passion. Danmark er godt med, men vi skal være mere fokuserede på, hvad vil med innovationen. Ekspertpanelet kan være til at give et bredere perspektiv, som kan være med til at skabe forandringer.

Mødet sluttede med borddrøftelser og debat i plenum om, hvordan institutionerne og erhvervslivet arbejder videre med at skabe mere innovation og entreprenørskab i uddannelserne.

Senest opdateret 12. april 2019