Gå til indhold

Erasmus+ konference 2019: Stigende anerkendelse af udenlandske kurser på videregående uddannelser

13. november 2019
Stigende antal studerende, der tager på udvekslingsophold med Erasmus+, får alle deres udenlandske uddannelsesaktiviteter godkendt, når de er hjemme igen. Men der er stadig plads til forbedring. Det viser en ny undersøgelse af mere end 60.000 udvekslingsophold fra Danmark og fire andre lande.

På et udvekslingsophold kan man lære et nyt land at kende, få nye venner, og udvikle sig både menneskeligt og fagligt. Men det er vigtigt at få credit for det, man har lært under sit ophold. Ikke bare for den enkelte studerende, men også ud fra ambitionen om, at studerende kan gennemføre dele af deres uddannelse i andre lande.

Det er Europa-Kommissionens ambition, at den studerendes uddannelsesaktiviteter i udlandet får fuld anerkendelse på hjeminstitutionen ved hjemkomst. Men ambitionen er endnu ikke helt indfriet. Det viser en ny analyse, som Technopolis Group har lavet for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kvantitative analyse har undersøgt 60.000 udvekslingsophold fra 2014 til 2016 fra Danmark, Estland, Letland, Polen og Sverige, og viser, at selvom godkendelsen af kompetencer og fagligt udbytte ved udvekslingsophold er stigende, er der stadig et stykke op til de 100 %. Gennemsnittet for de fem lande ligger på 81 %, og i hele EU er tallet 85 %. Som dansker kan vi glæde os over, at vi ligger over gennemsnittet med 88 % ved slutningen af den undersøgte periode.

Konsekvenser for uddannelse og studerende, når forløb ikke får godkendelse

For langt de fleste studerende er det relativt problemfrit at få godkendt de udenlandske uddannelsesmeritter. Men for de studerende, der ikke får godkendt et semester i udlandet, kan det betyde, at de gennemførte forløb ikke tæller med i den endelige uddannelse.

Undersøgelsen har set på, hvilke barrierer – før, under og efter mobilitetsopholdet – der forhindrer, at de studerende får fuld anerkendelse for deres uddannelsesaktiviteter.

Studerende vælger ikke at søge kurser godskrevet

Under opholdet oplever de studerende blandt andet, at forhåndsgodkendte kurser alligevel ikke udbydes, at de udbydes på samme tid, eller at deres indhold viser sig at være anderledes end forventet. Ind imellem sker det, at studerende dumper et kursus eller må opgive opholdet af på grund af sygdom eller andre personlige årsager.

En hel del studerende vælger selv ikke at få godskrevet et eller flere kurser. 

Og så er der tilfælde, hvor den studerende får godkendelse, men forskelle i studieordninger betyder, at den studerende ikke kan overføre samme antal ECTS-point, som den studerende har gennemført i udlandet. En del studerende oplever, at fakulteter, institutter og undervisere har forskellige opfattelser af, hvor meget indholdet i et udenlandsk kursus må afvige fra det, man kender, før det kan godkendes.

Behov for erfaringsudveksling

Hvis de udvekslingsstuderende skal opnå en 100 % godkendelse af alle deres uddannelsesaktiviteter i udlandet er der flere forskellige håndtag, der kan skrues på. Rapporten peger især på, at jo længere man udskyder underskrivelsen af den forhåndsgodkendelse, som Erasmus+-programmet kræver, des mere reduceres risikoen for senere ændringer i aftalen under udvekslingsopholdet. Fordi udskydelsen betyder, at man underskriver aftalen på et mere informeret niveau.

Enkelte institutioner har taget højde for problemet med aflyste kurser ved at godkende flere kurser, end den studerende skal gennemføre. Den studerende er derfor mindre sårbar over for aflyste kurser. Denne praksis betyder, at de studerende i langt flere tilfælde kan få fuld anerkendelse for deres uddannelsesmoduler i udlandet.

I Estland, Letland og Polen udarbejder institutionerne relativt tidligt læringsaftaler, men de bliver derfor ofte nødt til senere at ændre i aftalerne. Niveauet for godkendelse ligger højere i Danmark og Sverige - her underskrives aftalerne senere, hvorfor der sjældnere ændres under udvekslingsopholdet.

Undersøgelsen peger på, at der i de fem lande arbejdes forskelligt med godkendelsesproblematikken. De fleste store danske uddannelsesinstitutioner har deltaget i Erasmus+ i mange år og har udviklet velafprøvede procedurer for udvekslingsophold, fortæller undersøgelsen. Og undersøgelsen understreger behovet for at udveksle erfaringer for at nærme sig en fælles praksis for godkendelse af uddannelsesmeritter fra udlandsophold.

Kontakt

Anne Mygind Brodersen
Områdeleder for BEV og DVU
Tlf.: +45 72 31 88 62
Email: ambr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere