Gå til indhold

Ny analyse: Danmark får store forskningsgevinster ud af medlemskab af internationale forskningsinfrastrukturer

02. maj 2019
De otte internationale faciliteter, som Danmark er medlem af, giver danske forskere adgang til unikke eksperimentelle faciliteter, og der er en meget høj videnskabelig impact knyttet til medlemskaberne.

Der er store forskningsmæssige gevinster forbundet med de danske medlemskaber af otte store, internationale forskningsinfrastrukturer. Det viser en ny analyse, som Damvad Analytics har udarbejdet i samarbejde med et nordisk ekspertpanel.

Det giver således god mening for et lille land som Danmark at være medlem af store internationale samarbejder om forskningsinfrastruktur, som Danmark ikke selv har ressourcer eller kapacitet til at opbygge eller drive.

Analysen viser således, at de otte internationale faciliteter, som Danmark er medlem af, er internationalt førende på hver deres forskningsfelt, og giver danske forskere adgang til unikke eksperimentelle faciliteter inden for forskningsområder som atomfysik, energi, astronomi, molekylærbiologi og materialeforskning.

Credit: Y. Beletsky (LCO)/ESO
Credit: Y. Beletsky (LCO)/ESO

Samtidig viser analysen, at der en meget høj videnskabelig impact knyttet til medlemskaberne. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de artikler, som danske forskere publicerer i tilknytning til deres anvendelse af faciliteterne har en betydeligt højere impact, end det er tilfældet for andre europæiske lande, der også har benyttet de pågældende faciliteter.

Det anbefales dog også i analysen, at der opstilles klare mål og succeskriterier for udnyttelsen af medlemskaberne, samt udvikles planer og/eller strategier for de enkelte faciliteter. På baggrund af analysen har Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en handlingsplan, der indeholder en række initiativer, som skal gennemføres i den kommende årrække, og som skal styrke udbyttet af de danske medlemskaber yderligere.

Fakta:

  • Danmark er medlem af: CERN, ESO, EMBL, ESS, ESRF, European XFEL, ILL og ITER.
  • De samlede danske medlemsbidrag til de otte faciliteter udgjorde i ca. 413 mio. kr. i 2019.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside