Gå til indhold

Nye sikkerhedskrav ved civile raketopsendelser

24. april 2019
Selvom antallet af civile raketaktiviteter stadig er få, så er omfanget steget, og sikkerhedsrisikoen er for stor. Regeringen indfører derfor nye krav til civile raketopsendelser.

Hvis det går galt ved raketaktiviteter, så er de mulige skadevirkninger store. Derfor bliver der nu fastsat forskellige krav til forskellige kategorier af opsendelsesaktiviteter.

Det skyldes, at risici afhænger af rakettens nærmere karakteristika i forhold til rækkevidde, konstruktionsmaterialer, brændstof m.v. Baggrunden for den fremtidige regulering er, at omfanget af civile raketaktiviteter i Danmark de senere år er steget, selvom der stadig er tale om relativt få konkrete projekter.

En tværministeriel arbejdsgruppe har set på gældende regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter. Arbejdsgruppen er nået frem til, at den aktuelle regulering og myndighedsorganisering vedr. civile raketaktiviteter er utilstrækkelig, og at aktiviteterne i dag ikke hviler på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag.

På baggrund af blandt andet dialog med interessenter og internationale erfaringer er arbejdsgruppen kommet med anbefalinger, som regeringen nu følger.

Fremover vil raketopsendelser blive opdelt i tre kategorier:

  • For små civile raketopsendelser betyder det, at der vil blive fastsat nærmere regler om iagttagelse af en række sikkerhedsforhold, som det f.eks. også kendes fra fyrværkeriområdet.
  • For mindre civile raketopsendelser vil der bl.a. blive indført krav om forudgående ansøgning om afspærring af luftrum. Opsendelse vil kun kunne ske fra egnede områder, placeret under luftrum med allerede etableret restriktions- eller fareområder. De militære myndigheder vil kunne afslå opsendelse ud fra hensyn til den militære lufttrafik eller andre sikkerhedsmæssige interesser. Opsendelse forudsætter således, at en offentlig myndighed validerer, at opsendelsen ikke vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig.
  • For større raketopsendelser har arbejdsgruppen fundet, at dansk geografi, befolkningstæthed og sø- og lufttrafikken omkring Danmark generelt taler imod større raketopsendelser over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark. Sådanne opsendelser vil fremover ikke kunne finde sted. Større opsendelsesaktiviteter vil således være henvist til autoriserede opsendelsesfaciliteter, som bl.a. findes i Norge og i Sverige.

Handlinger tilknyttet webside