Gå til indhold

Udvalg: Brug for større fokus på undervisning og forskningsformidling på universiteterne

30. april 2019
Forskerne skal i højere grad anerkendes for mere end videnskabelige artikler og citationer. Det mener udvalget for bedre meritering, som nu kommer med 11 anbefalinger til en bedre meriteringsstruktur, så der blandt andet kommer mere fokus på undervisningen.

Universiteterne skal fastsætte normer for opkvalificering af undervisningskompetencer. I stillingsopslag og ved ansættelser kan der i højere grad lægges vægt på kvalifikationer inden for undervisning og videnspredning.

Udvalgets anbefalinger er et oplæg til debat om fremtidens meritering af danske forskere fra udvalget for bedre meritering i dansk forskning. Anbefalingerne sigter til, at forskere også belønnes karrieremæssigt for deres resultater inden for undervisning og formidling af nye forskningsresultater til virksomheder, myndigheder og den brede befolkning generelt. 

Udvalgets anbefalinger er primært rettet mod universiteternes ledelser og medarbejdere, og udvalget slår fast, at publicering og kvalitetssikring gennem fagfællebedømmelse er - og fortsat skal være - en hjørnesten i videnskaben.

Meritering handler om de kvalifikationer, der lægges vægt på, når forskere for eksempel ansættes, forfremmes eller får forskningsbevillinger.

I dag er der en tendens til, at forskere belønnes for ensidigt ud fra, hvor mange videnskabelige artikler de har publiceret, og hvor meget de citeres af andre forskere. Der er et tydeligt mindre fokus på undervisning og generelt meget lidt opmærksomhed på meritering af videnspredningsaktiviteter.

Handlinger tilknyttet webside