Gå til indhold

Giv dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder

11. juni 2020
Sunde hav- og ferskvandsområder er en ud af fem såkaldte ”missioner” i det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der starter i 2021. Men hvilke udfordringer er de største og mest relevante, som missionen bør tage livtag med? Giv dit besyv med via ny brugerundersøgelse.

Formålet med EU-missionen om sunde hav- og ferskvandsområder er at mobilisere civilsamfundet, erhvervslivet og beslutningstagere til at bidrage til en bæredygtig brug af hav- og ferskvandsområder - til gavn for natur, mennesker og samfund. Missionen skal også være med til at mobilisere investeringer i gode innovative løsninger, der kan skubbe på omstillingen til cirkulær økonomi og klimaneutralitet.

Deltag i brugerundersøgelse om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Europa-Kommissionen er interesserede i at høre, hvor danskerne og relevante organisationer ser de største udfordringer for vores vandmiljø. Giv dit besyv med ved at deltage i:

Fristen for at svare er den 5. august 2020. Svarene deles med Europa-Kommissionen og bestyrelsen for missionen, og de vil evt. blive offentliggjort.

Fakta om EU’s missioner

Med Horizon Europe vil rammeprogrammet som noget nyt omfatte fem forsknings- og innovationsmissioner. Budgettet er ikke fastlagt, men vi forventer omkring 1,5 milliarder euro pr. mission. 

De fem missionsområder er:

  1. Tilpasning til klimaforandringer inklusive omstilling af samfundet
  2. Kræft
  3. Sunde hav- og ferskvandsområder
  4. Klimaneutrale og intelligente byer
  5. Sund jord og fødevarer.

Arbejdet med at definere missioner og udarbejde implementeringsplaner pågår lige nu via de fem missionsbestyrelser med 15 eksperter, udpeget i deres personlige kapacitet – blandt andet med Connie Hedegaard som formand for bestyrelsen for missionen om tilpasning til klimaforandringer. De fem spor koordineres så vidt muligt, men hver bestyrelse har metodefrihed, ligesom arbejdet foregår i forskellige tempi. Styrelsen for Forskning og Uddannelse følger med i arbejdet via deltagelse i fem undergrupper for medlemslandenes delegation.

Læs mere

Vil du vide mere?

Evt. spørgsmål kan stiles til kontorchef Anders Ødegaard, kontoret for EU-samarbejde om Forskning og Uddannelse, på e-mail:Kontakt

Anders Ødegaard
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 92
Email: aod@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside