Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020 Grøn omstilling fra rummet

Grøn omstilling fra rummet

Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg peger på rumområdets betydning for den grønne omstilling og internationale klimaforhandlinger.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

22. januar 2020

Det Tværministerielle Rumudvalg sætter i sin årlige rapport fokus på, hvordan satellitter og rumteknologi spiller en væsentlig, og nogen gange afgørende, rolle i arbejdet med de globale klimaudfordringer og den grønne omstilling.

Klimaforskningen er afhængig af lange tidsserier af data, klimatilpasningen forudsætter præcis viden om havstigninger, og hvis verdens lande skal opfyldelse internationale klimaaftaler, kræver det troværdig data om udledningerne i de enkelte lande. I Danmark gør jordobservation og navigation fra rummet det muligt for eksempel at køre og sejle ad den korteste rute – alt sammen vigtigt i forbindelse med den grønne omstilling.

Nogle af de væsentlige budskaber i rapporten er:

  • Rumteknologi kan bidrage til konkrete løsninger til en grøn omstilling af transport- og landbrugssektorerne.
  • EU's satellitprogram Copernicus vil om få år gøre det muligt at overvåge landenes udledninger af klimagasser fra rummet.
  • Danmark prioriterede i 2019 171 millioner kroner til rumprogrammer i ESA, som direkte og indirekte bidrager til klimaforskning med deltagelse af danske forskere og virksomheder.
  • Vandrensningsteknologi fra Danmark kan være med til at give astronauterne og verdens befolkning rent vand i fremtiden.

Rapporten giver derudover et overblik over den nyeste statstik om betydningen af satellitter for den danske økonomi. Danmarks Statistiks seneste tal viser, at brugen af satellitter i Danmark generelt er stigende i det danske erhvervsliv - hvor særligt landbruget satser på en digitalisering baseret på satellitter:

  • 28 procent af landmændene brugte i 2019 avanceret præcisionsteknologi (RTK-GPS) i deres maskiner. Til sammenligning var det samme tal 19 procent i 2017
  • 5 procent brugte i 2019 digitale fotos fra satellitter og droner. I 2017 var tallet 4 procent

Brugen af satellitbaserede tjenester er en ud af seks indikatorer, som Danmarks Statistik bruger til at opgøre Danmarks brug af avancerede digitale teknologier. Virksomhedernes brug af avanceret digital teknologi er en væsentlig faktor for Danmarks konkurrenceevne:

  • 19 procent af danske virksomheder brugte satellitbaserede tjenester i 2018. Det samme tal var i 2017 15 procent.

I 2018 omsatte det danske rumerhverv for 6,2 milliarder kroner, hvilket svarer til omsætningen i 2017.

Rapporten bliver offentliggjort samtidig med årets rumkonference i Eigtveds Pakhus organiseret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Konferencen har i år et særligt grønt fokus. På konferencen taler blandt andre uddannelses- og forskningsministeren og Andreas Mogensen.

Senest opdateret 22. januar 2020