Gå til indhold

Nye kræfter i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

31. marts 2020
Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget den nye formand og fire nye medlemmer af rådet.

De nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) begynder arbejdet den 1. april 2020. I forbindelse med udnævnelsen af de nye medlemmer er fire siddende medlemmer blevet genudpeget for en periode på tre år.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation på et overordnet niveau – også om kommende behov på området, f.eks. om forskningens rolle i forhold til den grønne omstilling. Rådet er med til at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

 Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Rådets sammensætning per 1. april 2020 er:

 • Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet (formand)
 • Professor, centerleder Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
 • Professor MSO Kristine Niss, Roskilde Universitet
 • Forskningsdirektør Christina Aabo, Ørsted
 • Institutleder Anna Haldrup, Københavns Universitet (genudpeget)
 • Professor, direktør Søren Rud Keiding, Aarhus Universitet (genudpeget)
 • Professor, forskningschef Søren Bech, B&O og Aalborg Universitet (genudpeget)
 • Professor, Head of Talent Programmes Thomas Sinkjær, Lundbeckfonden (genudpeget)

Udpegningen er sket på baggrund af et åbent opslag, og Uddannelses- og Forskningsministeriet takker for de mange gode forslag af kandidater, der er indsendt fra universiteter, organisationer mv.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

 • Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab og således ikke repræsenterer politiske, institutions- eller økonomiske interesser.
 • Rådet sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet.
 • Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på yderligere tre år.
 • Rådet sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Rådet blev etableret den 1. april 2014, hvor det tidligere Danmarks Forskningspolitiske Råd og rådgivningsdelen fra Rådet for Teknologi og Innovation blev lagt sammen i DFiR, der fik ansvaret for at levere sammenhængende uafhængig og uvildig forsknings- og innovationspolitisk rådgivning i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside