Gå til indhold

Nu går arbejdet med et partnerskab for børneforskning i gang

27. august 2021
Uddannelses- og forskningsministeren starter nu processen med at etablere et partnerskab for børneforskning med henblik på at styrke den praksisnære, pædagogiske forskning og vidensunderstøtte pædagoguddannelsen.

Alle børn i dagtilbud skal trives, dannes, lære og udvikle sig. Men hvordan gør de bedst det? Det kan den praksisnære, pædagogiske forskning gøre os klogere på.

Derfor igangsætter uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen nu en proces med at etablere et nationalt partnerskab for børneforskning på 0-6 års området. Processen blev indledt fredag med et opstartsmøde med ministeren, KL, BUPL og de uddannelses- og forskningsinstitutioner, som i dag har pædagogisk forskning på 0-6 års området.

Processen med at etablere et partnerskab sker, efter regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget som en del af forskningsreserven for 2021 afsatte 50 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at styrke den pædagogiske forskning i relation til de mindste børn. 

Det fremgår af den politiske aftale, at midlerne skal udmøntes til forskning, som sker i et samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler, kommuner, dagtilbud og interessenter. Samtidig skal forskningen have en praksisnær forankring.

Forskningen skal være med til at styrke pædagoguddannelsen og den pædagogiske praksis samt være med til at forbedre de kommunale prioriteringer og investeringer i dagtilbuddene og dermed løfte kvaliteten i dagtilbuddene. Forskningen skal bidrage til, at alle børn får de bedst mulige betingelser for at klare sig videre i livet.

Det er planen, at partnerskabet skal etableres i løbet af efteråret. Målet er, at midlerne fra forskningsreserveaftalen skal løfte forsknings- og uddannelsesmiljøet på det pædagogiske område – og reelt gøre en forskel i dagligdagen i vuggestuer, børnehaver og på uddannelserne.

 

Handlinger tilknyttet webside