Gå til indhold

Open Access – fri adgang til langt over halvdelen af videnskabelige artikler fra danske universiteter

08. april 2021
Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er stigende. Den seneste måling viser, at 60 procent er Open Access

Det går fremad med Open Access i Danmark. Det viser Open Access Indikatorens 6. måling. Alle universiteter har øget – eller fastholdt deres andel af Open Access artikler. Tre universiteter har overopfyldt årets målsætning på 63 procent i den Nationale Strategi for Open Access. Det gælder Syddansk Universitet med 70 procent Open Access til universitetets videnskabelige artikler, og det gælder Danmarks Tekniske Universitet med 73 procent og IT-Universitetet med 100 procent.

Selvom de ikke når op på årets målsætning, markerer særligt to universiteter sig med flotte stigninger sammenlignet med sidste års måling. Københavns Universitets Open Access-andel er steget med 15 procentpoint – fra 42 procent til 57 procent - og Roskilde Universitets andel er steget med 10 procentpoint – fra 50 procent til 60 procent.

Der er fremgang på alle fire hovedforskningsområder, størst på Humaniora, der stiger med 12 procentpoint fra 41 procent til 53 procent. Inden for Sundhedsvidenskab, der også kan præstere en pæn fremgang, er stigningen på 10 procentpoint – fra 46 procent til 56 procent.

17 procent af universiteternes artikler er ifølge målingen blokeret for Open Access, fordi forlagene ikke tillader det, eller fordi de fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år. Tallet dækker over en stor spredning, hvor nogle universiteter, f.eks. CBS, har mange artikler i tidsskrifter, der blokerer for Open Access. Samlet set falder andelen af blokerede artikler dog fra 20 til 17 procent.

Af den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018, fremgår det, at Open Access skal gennemføres uden at øge omkostningerne markant til publicering af videnskabelige resultater.
Det er målet, at alle artikler fra danske universiteter skal være Open Access i 2025.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside