Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Nyt partnerskab for børneforskning

Nyt partnerskab for børneforskning

Rammerne er nu på plads for et nyt partnerskab for børneforskning, der skal styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn. Uddannelses- og Forskningsministeriet beder derfor nu en række organisationer om indstillinger til medlemmer af partnerskabets bestyrelse.
Kontakt
Julie Voss Ellehøj
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 86
Email: jve@ufm.dk

06. maj 2022

Danmark skal være et foregangsland inden for børneforskning og pædagogik i forhold til små børn. Et nyt partnerskab for børneforskning skal derfor styrke børneforskningsområdet gennem et tæt samarbejde mellem forskningsmiljøer, uddannelsesmiljøer og relevante interessenter på området. Formålet med indsatsen er at understøtte forskning, der bidrager til, at alle børn i dagtilbud trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Det er et centralt element i indsatsen, at der skal være tale om praksisnær forskning, der bl.a. understøtter pædagoguddannelsen, professionsudøvelsen og den løbende kvalitetsudvikling af området.

Partnerskabet skal definere og prioritere indsatsområder for den pædagogiske forskning og udmønte de i alt 200 mio. kr., der blev afsat til indsatsen i forbindelse med fordelingen af forskningsreserven for 2021. Herudover skal partnerskabet bidrage til at skabe sammenhæng i den samlede forskningsindsats på området, formidle forskningen til praksis og sikre indlejring af forskningen i pædagoguddannelsen og andre relevante uddannelser.

Rammerne for partnerskabet er nu på plads, og partnerskabet organiseres med fire organer:

  • En bestyrelse bestående af bl.a. repræsentanter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner samt KL og BUPL (i alt ni personer inkl. formand)
  • Et repræsentantskab bestående af uddannelses- og forskningsinstitutioner, aftagere og interessenter på området, som rådgiver bestyrelsen
  • Et praksispanel, der vurderer indkomne ansøgninger ift. praksisrelevans
  • Et videnskabeligt panel, der vurderer indkomne ansøgninger ift. forskningsfaglig kvalitet

Modellen for organisering af partnerskabet er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en gruppe af universiteter, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner samt KL og BUPL.

Uddannelses- og forskningsministeren igangsætter nu processen med nedsættelse af partnerskabet. I den forbindelse beder Uddannelses- og Forskningsministeriet om indstillinger til medlemmer af partnerskabets bestyrelse fra Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, BUPL og KL.

Læs mere:

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181. 

Senest opdateret 16. maj 2022