Gå til indhold

Open Access – fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter er i vækst

13. april 2023
Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget igen i år. Den seneste måling viser, at 69 procent er Open Access

Det går fremad med Open Access i Danmark. Det viser Open Access Indikatorens 8. måling foretaget i april 2023. Stort set alle universiteter har øget deres andel af Open Access-artikler. Selvom der er tale om en fremgang på 6 procentpoint i forhold til målingen i 2022, er det dog ikke nok til at indfri årets ambitiøse målsætning for universiteterne på 82 procent i den Nationale Open Access Strategi.

Et enkelt universitet har endnu en gang overopfyldt årets målsætning. Det gælder IT-Universitet med 93 procent Open Access-artikler. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med 77 procent og Syddansk Universitet (SDU) med 75 procent nærmer sig årets målsætning - uden dog at komme helt i mål.

To universiteter markerer sig positivt med den højeste vækst i Open Access sammenlignet med de øvrige seks universiteter. CBS´ Open Access-andel er steget med 12 procentpoint – fra 51 procent til 63 procent - og Københavns Universitets andel er steget med 8 procentpoint – fra 62 procent til 70 procent.

Se Open Access Indikatorens seneste måling her:

Der er fremgang på alle hovedforskningsområder, især indenfor Humaniora, der har den største fremgang fra 51 procent til 60 procent Open Access. Inden for Sundhedsvidenskab er man blevet bedre til at udnytte rettighederne til at publicere i Open Access, idet området har oplevet det største fald i uudnyttet Open Access. Sundhedsvidenskab er dog samlet set det hovedforskningsområde, som i ringeste grad formår at udnytte deres OA-rettigheder.

13 procent af universiteternes videnskabelige artikler er ifølge målingen blokeret for Open Access, fordi forlagene enten ikke tillader det, eller fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år. Andelen af blokeret Open Access er dog reduceret med 3 procentpoint sammenlignet med 2022. Det samlede antal af blokerede publikationer dækker over en stor spredning, hvor nogle universiteter, f.eks. CBS, har en stor andel af deres artikler i tidsskrifter, der blokerer for Open Access. Til gengæld er CBS – sammen med DTU og IT-universitetet – ét af de universiteter, der er bedst til at udnytte mulighederne for at gøre publikationerne Open Acces, når det tillades af forlagene. Kun 6 procent af CBS´ og 10 procent af DTU´s Open Access-potentiale er ikke realiseret, og IT-universitetet har næsten udnyttet mulighederne fuldt ud.

Til sammenligning har de øvrige universiteter et uudnyttet potentiale på mellem 15 og 26 procent.

Af den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018, fremgår det, at Open Access skal gennemføres uden at øge omkostningerne markant til publicering af videnskabelige resultater.

En evaluering af strategien er i gang og forventes afsluttet inden udgangen af 2023.

Det er målet, at alle artikler fra danske universiteter skal være Open Access i 2025.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside