Gå til indhold

CBS

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

Copenhagen Business School har indsendt 3 forslag. Læs forslagene her:

Indspil til FORSK2025 - Copenhagen Business School

Copenhagen Business School (CBS) takker for Styrelsens invitation af 18. februar til at bidrage med indspil til udarbejdelsen af et nyt prioriteringsgrundlag for dansk strategisk forskning. CBS’ bidrag er et resultat af decentrale forslag og interne drøftelser, der er resulteret i vedhæftede tre forslag til overordnede forskningstemaer.

Temaforslagene er drøftet med danske såvel som udenlandske forskere og er derfor formuleret på engelsk. Drøftelserne har med udgangspunkt i CBS’ forskningsstyrker været fokuseret omkring de strategiske perspektiver, der understreges i Styrelsens skabelon for indspil.

En mere detaljeret argumentation for de tre temaforslag er vedhæftet dette brev og udgør CBS’ strategiske indspil til drøftelserne omkring det kommende FORSK2025-katalog:

Entrepreneurship and Innovation

I en global og foranderlig verden er evnen til at innovere og udvikle nye forretningsområder, -modeller og -former helt afgørende for opretholdelsen af Danmarks konkurrenceevne. Det gælder for individuelle højteknologiske virksomheder såvel som i den mere fundamentale udvikling af samfundets organisatoriske infrastruktur. ”Social innovation” og ”social entrepreneurship”, som involverer lokalt forankrede offentlige og private aktører, står stadig mere centralt i denne udvikling. Forskning i rammebetingelserne for dynamisk innovation og en styrket iværksætterkultur er helt afgørende, hvis Danmark fortsat skal ligge i toppen af den internationale konkurrenceevne og udvikle relevante svar på presserende samfundsudfordringer.

Frameworks for Strategic Sustainability Governance (FSSG)

Danmark og verden står overfor en række ubalancer, som kalder på koordinerede internationale løsninger: klimaforandringer, byudvikling og fødevaresikkerhed. Ofte er de nødvendige teknologiske hjælpemidler allerede tilstede, men deres politiske og demokratiske implementering er vanskelig. Der er derfor brug for forskning, som kan hjælpe politikere med at tilvejebringe de nødvendige rammer og styringsinstrumenter for samarbejde mellem offentlige og private interessenter og det organiserede civilsamfund.

Integrating Migrants in Nordic societies and labour markets: Turning a Challenge into an Opportunity

WellMigrateNordic anbefaler en øget forskningsindsats inden for de udfordringer de nordiske samfund og arbejdsmarkeder står overfor i lyset af den permanente tilstrømning af migranter. Det stiller vores samfund og arbejdsmarked over for en række udfordringer, som vi har brug for at forstå og imødegå, hvis migranternes brogede kulturelle, sproglige, religiøse og uddannelsesmæssige baggrund skal blive en gevinst snarere end et problem for de modtagne samfund. En styrket tværvidenskabelig forskningsindsats med involvering af økonomiske såvel som politiske, sociologiske og sproglige forskningsområder vil kunne bidrage til at sikre, at integrationsprocesserne lykkes for migranterne såvel som for de nordiske samfund, det nordiske arbejdsmarked og de individuelle arbejdspladser.

Ud over de vedhæftede forslag, som CBS har været pennefører på i tæt samarbejde med de i forslagene nævnte interessenter, er CBS bekendt med et forslag fra Forum for Arktisk Forskning (FAF), som CBS støtter. Især tematiseringen af forskning relateret til governance og bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling – herunder den nøglerolle som den arktiske befolkning og arktiske private og offentlige organisationer/institutioner spiller i forhold til en sådan udvikling, er centrale for CBS. I dette fokus er CBS helt på linie med Færøernes Universitet.

Herudover er der en række forslag fra de øvrige danske universiteter, som CBS aktuelt kun kender i overskriftsform. Overskrifterne peger på fælles forskningsinteresser inden for områderne:

Digitalisering, Big Data og IoT (AAU, DTU, KU) Internationalt lederskab (SDU) Velfærdsinnovation (SDU, RUC) Cirkulær Økonomi (SDU, DTU) PPP og andre nye forretningsmodeller (AU) Fremtidens skattesystem (AU) Udbud og efterspørgsel af arbejdskraft (RUC) Psykisk arbejdsmiljø (RUC)


  • Hent følgebrevet I PDF her

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. juni 2016