Gå til indhold

Søren Nielsen

Aarhus Universitet Danmarks Grundforskningsfondscenter for vand og salt

Søren Nielsen modtager Videnskabsministeriets EliteForsk-pris på 1 mio. kr

 Søren Nielsen

Professor og centerleder Søren Nielsen, 44 år

Fagområde

Biomedicin

Kort beskrivelse af fagområdet

Forskningscentret Vand og Salt Centret, der støttes af Danmarks Grundforskningsfond, arbejder på et nyt område inden for den biomedicinske forskning: ”Systems Biology” – systembiologi. De cirka 60 forskere og tekniske medarbejdere forsker i, hvordan nyren regulerer kroppens vand- og saltbalance blandt andet i forbindelse med sygdomme, som er forbundet med svære forstyrrelser i vand- og saltbalancen. Foruden forhøjet blodtryk er det typisk nyre-, hjerne, hjerte- og leversygdomme, men det gælder f.eks. også hjerneødem, graviditetsforgiftning og endokrine sygdomme. Dertil kommer, at op imod en tredjedel af alle ældre patienter, der er indlagt på hospitaler, har forstyrrelser i kroppens vand- og saltbalance.

Kroppen består af mere end 60 % vand, og transport af vand og salte igennem cellemembraner og celler er en af de mest fundamentale cellulære processer. Kroppens vand- og saltbalance reguleres uhyre præcist i nyrerne, hvor molekylære vandkanaler, de såkaldte aquaporiner, samt proteiner, der er ansvarlige for transport af salte over cellemembranen, spiller en central rolle. Det er disse transportprocesser, centrets arbejde er fokuseret på.

Området er både grundforskningsmæssigt og klinisk vigtigt, og vi har en masse interessant forskning foran os, før vi forstår, hvordan nyrerne regulerer kroppens vand- og saltbalance. Et meget vigtigt formål er, at centrets grundforskning på længere sigt skal resultere i bedre patientbehandling og danne grundlag for udvikling af nye lægemidler. Ligeledes er et fokus at sikre udnyttelsen af forskningens kommercielle bioteknologiske potentiale.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver inden for forskningsområdet

De Forskningsmæssige udfordringer ligger i gennem proteom og systembiologiske metoder at opnå et detaljeret kendskab til helt centrale cellulære og fysiologiske processer. Dette kan kun opnås gennem fokuserede forskningstiltag i f.eks. grundforskningscentre med stor tværdisciplinær tyngde og ekspertise samt i tæt samarbejde med førende internationale forskningsgrupper. Tværdisciplinærheden strækker sig fra molekylære metoder til klinisk forskning. Potentialet er at afdække basale biomedicinske processer med henblik på at kunne etablere nye patientbehandlingsmetoder og udnytte nye områder for lægemiddeludvikling.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Gennem et disputatsarbejde på et andet felt opstod interessen for at arbejde med reguleret membrantransport. Valget faldt på membrantransport i nyrens rørsystem under regulering af det antidiuretiske hormon. Denne forskning initieres gennem et forskningsophold på National Institutes of Health (NIH) i USA, som er en af verdens største biomedicinske forskningsinstitutioner. Dette førte til et meget tæt samarbejde med Peter Agre i 2001, som kort tid efter klonede den første vandkanal – et banebrydende arbejde han modtog Nobelprisen i kemi for i 2003. Disse studier åbnede op for et helt nyt forskningsfelt, hvor man fik kendskab på molekylært niveau til, hvordan vandkanaler er helt afgørende blandt andet i reguleringen af kroppens vandbalance, samt at de spiller en rolle for vandtransport også i hjerne, kirtler og andre organer.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Forskerprisen vil blive anvendt til yderligere at udbygge og forstærke forskningssamarbejde med forskergrupper i USA og EU samt til at videreudbygge konfokalmikroskopiske og proteomforskningsmetoder i Vand og Salt Centret.

Hvad var din reaktion på, at du er modtager af en af EliteForsk-priserne?

Dybt beæret og utrolig glad på egne vegne samt på vegne af kolleger på Aarhus Universitet samt samarbejdspartnere

Lidt om mennesket bag forskeren

Opvokset med to brødre (herunder en tvillingebror) på en gård i Nordjylland. Er gift med specialkonsulent, cand.mag. Jette Loll Pedersen (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) og vi har to døtre – Kathrine (11 år) og Johanne (10 år).

Argumentation for tildeling af prisen

Søren Nielsen er en internationalt førende forsker inden for molekylærbiologiske, cellebiologiske, fysiologiske og patofysiologiske studier af aquaporinvandkanaler. Aquaporiner er membran-proteiner, som danner transmembrankanaler, der tillader cellerne at udveksle vandmolekyler med omgivelserne. Forskningen har været banebrydende inden for påvisning af den essentielle rolle af vandkanaler for fysiologisk regulering af vandbalancen samt inden for afdækning af ændret regulering af vandkanaler ved en række sygdomme, som er forbundet med svære ændringer i kroppens vand- og saltbalance.

Søren Nielsen har en meget omfattende videnskabelig produktion, som er publiceret i internationalt anerkendte og ledende tidsskrifter. Endelig er Søren Nielsen centerleder af et grundforskningscenter, som har et udbredt internationalt samarbejde, og som uddanner en lang række yngre forskere, heraf mange til ph.d.-grad.

Kontaktinformation

Professor, ph.d. Søren Nielsen Anatomisk Institut Aarhus Universitet Wilh. Meyers Allé Bygn. 1233/1234 Universitetsparken 8000 Århus C Telefon: 8942 3046 / 2324 4533 E-mail-adresse: sn@ana.au.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. december 2014