Gå til indhold

Danmarks første nationale rumstrategi

Danmarks første nationale strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden blev lanceret 23. juni 2016. Hent strategien og få en kort introduktion til den her.

Baggrund for strategien 

Den daværende regering besluttede i 2016 at udarbejde Danmarks første national rumstrategi. Hensigten var at sætte rammen for et målrettet arbejde med at sikre, at Danmark også får del i den vækst, som forventes på rumområdet. Det gælder især i forhold til at understøtte, at Danmark bedre udnytter de kommercielle erhvervsmuligheder og øger forsknings- og uddannelsesudbyttet på rumområdet, hvilke var en del af anbefalingerne på baggrund af en gennemført kortlægning af rumområdet i Danmark. 

Formålet med en rumstrategien 2016

Strategien havde bl.a. til formål at danne grundlag for rumforskningsudvalgets indstilling om den daværende regerings prioritering af det danske tre-årige bidrag til den europæiske rumorganisation ESA ved ministerkonferencen i 2016.

Anbefalingerne i strategien skulle desuden danne grundlag for de efterfølgende politiske drøftelser om udmøntningen af de 15 mio. kr., som i 2016 var afsat til rumområdet i aftalen om forskningsreserven.

Up- og downstream aktiviteter

Danmarks nationale strategi for rummet tager afsæt i to fundamentale typer af rumrelateret aktivitet:

På den ene side aktiviteter, der relaterer sig til at producere dele til løfteraketter og satellitter, dvs. alt det, der skal forlade jorden og eventuelt sendes i kredsløb (såkaldte ”upstream-aktiviteter”). Tidligere var satellitterne tonstunge og meget dyre. I dag er man også begyndt at sende små og billigere satellitter op.

På den anden side aktiviteter, der omhandler kommercialisering og brug af satellitdata og tjenester, dvs. alt det, som vi henter ned fra rummet igen (såkaldte ”downstream-aktiviteter”). Den mest kendte anvendelse af satellittjenester her på jorden er til navigation. I dag findes der en GPS-chip i hver smartphone og i de fleste biler. Flere og flere brancher forventes at kunne væksten ved at anvende satellitdata og tjenester i fremtiden, hvorfor downstream-aktiviteter også spiller en central rolle i strategien.

Strategien blev udarbejdet af otte ministerier                       

Rumteknologi er relevant for store dele af samfundet. Derfor blev udkastet til regeringsstrategien også udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af otte forskellige ministerier:

Uddannelses- og Forskningsministeriet ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse (formand), Transport- og Bygningsministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har desuden indgået en kontrakt med et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting og London Economics om at udarbejde et solidt analyse- og evidensgrundlag. Konsortiet besidder stor viden indenfor rumområdet efter at have lavet tilsvarende analyser for Storbritannien.

Parallelt med møderne i arbejdsgruppen gennemførte Styrelsen for Forskning og Uddannelse desuden en omfattende hørings- og inddragelsesproces.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022