Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Viden, klynger og kommercialisering Teknologioverførsel Modelaftaler FAQ Hvem har retten til opfindelserne, når studerende indgår i et fælles forskningsprojekt?

Hvem har retten til opfindelserne, når studerende indgår i et fælles forskningsprojekt?

Svar:

Der gælder forskellige regelsæt alt efter, om der er tale om en almindelig studerende, en ph.d.-studerende eller en ErhvervsPhD-studerende.

Ph.d.-studerende er i langt de fleste tilfælde ansat ved den offentlige forskningsinstitution. Når den Ph.d. studerende er ansat på en forskningsinstitution, har forskningsinstitutionen krav på at få overført retten til den Ph.d. studerendes opfindelser. Det følger af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Det betyder samtidig, at forskningsinstitutionen kan indgå aftaler med private virksomheder om overdragelse af retten til de opfindelser, der skabes af den ph.d.-studerende i ph.d.-projektet.

For ErhvervsPhD-studerende gælder specielt, at de er indskrevet på et universitet, men ansat i en virksomhed. Det betyder, at virksomheden - og ikke universitetet - kan gøre krav på at overtage retten til ErhvervsPhD-studerendes opfindelser. Det følger af Lov om arbejdstageres opfindelser.

For almindelige studerende i øvrigt gælder, at de ikke er underlagt noget ansættelsesforhold. Det betyder, at sådanne studerende personligt har alle rettigheder til egne resultater. Hvis studerende involveres i forskningsprojekter, er det derfor nødvendigt, at den private virksomhed og den studerende, der medvirker i projektet, indgår særskilt aftale med de pågældende om retten til eventuelle opfindelser.

 

Senest opdateret 15. februar 2016