Gå til indhold

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, februar 2016: FSS-Delestillinger

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler fire bevillinger til FSS-Delestillinger i Danmark for en samlet sum af cirka 3 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.

Bevillingerne gives inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016. DFF | Sundhed og Sygdom giver støtte til delestillinger, hvor op til seks måneder om året tilegnes et forskningsprojekt, og den øvrige tid tilbringes i en klinisk ansættelse lønnet af den institution, hvor den kliniske ansættelse finder sted.

Bevillingsbreve til de udvalgte samt afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer.


Projekttitel: Combining antibody-based immunotherapy and chromatin remodelling to deplete the HIV-1 reservoir
Bevillingsmodtager: Ole Schmeltz Søgaard
Institution: Region Midtjylland
Bevilget beløb: 902.267 kr.
Projektbeskrivelse: Antiviral behandling holder HIV-infektionen i ro, men kan ikke kurere sygdommen. Uanset varighed genoptages produktionen af virus i løbet af 1-3 uger, hvis behandlingen stoppes. Derfor er livslang medicinering nødvendig. Genopblussen af infektionen skyldes et virus-reservoir, som ”gemmer” sig i hvilende immunceller. Virus i disse celler er usynligt for immunsystemet og påvirkes ikke af HIV-behandling. Dette reservoir skal fjernes, hvis HIV-infektionen skal kureres. Vi har vist, at såkaldte Histone Deacetylase Inhibitorer (HDACi) aktiverer skjult virus i de hvilende celler, men trods den ønskede effekt havde HDACi behandlingen kun ringe effekt på størrelse af HIV-reservoiret. Derfor er det sandsynligt, at der i tillæg til en aktivering af HIV-reservoiret kræves et kraftigt, målrettet immunrespons for at få dræbt de inficerede celler. Til dette formål planlægger vi at benytte bredt neutraliserede antistoffer rettet mod overfladestrukturen af HIV. 3BNC117, klonet og udviklet af professor Michel Nussenzweig på Rockefeller University, er netop sådan et antistof. For nyligt blev det vist, at 3BNC117 kan nedbringe mængden af virus i plasma med 85-99% i ubehandlede HIV-patienter. Vores hypotese er derfor, at HDACi kombineret med 3BNC117 kan reducere virus reservoiret blandt HIV patienter. Til at teste denne hypotese planlægges et forskerinitieret klinisk randomiseret studie, hvor 30 velbehandlede hiv patienter får HDACi med eller uden 3BNC117.


Projekttitel: Prenatal testing in Denmark – detection, counselling and outcome
Bevillingsmodtager: Ida Vogel
Institution: Region Midtjylland
Bevilget beløb: 982.218 kr.
Projektbeskrivelse: Danmark har verdens højeste deltagelse (> 90%) i det nationale, prænatale screeningsprogram, der blev påbegyndt i 2004. Region Midtjylland har den 1. september 2015 implementeret en ny metode til screening (Non-Invasiv prænatal Test NIPT) for en moderat risikogruppe (1:300-1:700) samt nye diagnostiske metoder efter invasive tests (kromosomal microarray) for gruppen med høj risiko (>1:300) i det offentligt finansierede sundhedssystem. Jeg vil undersøge, om de nye strategier vil påvirke antallet af fund af fostre med Down syndrom og andre mindre kromosomfejl, antallet af aborter samt antallet af kvinder, der vælger at fortsætte deres graviditet. Jeg vil undersøge, om sygelighed og dødelighed af nyfødte med Downs Syndrom påvirkes af ændringer i screeningssystemet. Jeg vil undersøge, om de nyfødte med Down syndrom, hvis Down syndrom man ved de tilvalgte screeningsundersøgelser i graviditeten havde overset, har en mildere form for Down Syndrom end fostre opdaget med Down syndrom under graviditet. Dette kunne medvirke til forklare, at verdenssamfundet for Down Syndrom rapporterer om en stigning i antallet af børn født med en mildere form for Down end det, man ellers har kendt. Min ph.d.-studerende og jeg vil studere kvinder og sundhedsudbyderes præferencer for prænatal screening (f.eks metodens nøjagtighed kontra dens evne til at finde mere end Down syndrom), og jeg vil også studere kommunikationen mellem kvinder og sundhedsudbydere, når informationen om Downs Syndrom gives til de gravide.


Projekttitel: Adverse intrauterine environment and potentially modifiable risk factors.
Bevillingsmodtager: Dorte Møller Jensen
Institution: Region Syddanmark
Bevilget beløb: 793.870 kr.
Projektbeskrivelse: Fedme og type 2 diabetes er i hastig vækst på verdensplan. Nyere forskning tyder på, at programmering til disse tilstande sker allerede i fostertilværelsen, og at diabetes og overvægt hos moderen samt høj fødselsvægt hos barnet øger risikoen. Med henblik på forebyggelse er det vigtigt at forstå de ting, der sker i kroppens celler, når højt blodsukker hos en gravid kvinde medfører forandringer i det ufødte barns celler. Vi tror, at det høje sukkerniveau påvirker nogle af generne, så de virker mindre hensigtsmæssigt (epigenetiske forandringer). Vi vil undersøge dette hos 13-19-årige unge, hvis mødre havde type 1 diabetes i graviditeten og sammenligne dem med en gruppe jævnaldrende, hvis mødre havde normalt blodsukker i graviditeten. I et andet projekt hos gravide med type 2 diabetes vil vi undersøge, om der er andre næringsstoffer end sukker eller forhold i moderkagen, der kan forklare, hvorfor nogle af deres børn får en høj fødselsvægt og andre ikke. Endelig vil vi undersøge børn af mødre, der har deltaget i et livsstilsprojekt i graviditet mhp. at forebygge graviditetsdiabetes. Formålet er at afklare, om man kan påvise gunstige effekter hos afkommet af moderens sunde livsstil i graviditeten. Vi håber, at undersøgelserne vil gøre det muligt i fremtiden at forebygge eller mindske udvikling af overvægt og sukkersyge hos børn af mødre med diabetes og/eller overvægt i graviditeten.


Projekttitel: Treatment Response and Side Effects of Biologics in Arthritis Patients
Bevillingsmodtager: Lene Dreyer
Institution: Gentofte Hospital
Bevilget beløb: 694.683 kr.
Projektbeskrivelse: Siden 2000 er biologisk medicin brugt i vid udstrækning til behandling af autoimmune sygdomme. Behandling af reumatologiske patienter med inflammatoriske sygdomme med biologiske lægemidler kræver brug af databaser til overvågning af effekt og bivirkninger samt udvikling af metoder til individualisering af behandlingen. Herunder at identificere modificerbar prediktorer for behandlingsresponse. Udgifterne til biologisk medicin på hospitalerne var mere end 1.4 milliard i 2012, og da ikke alle patienter oplever effekt, er det nødvendigt at udvikle metoder så behandlingen kan individualiseres. Der er brug for langtidsopfølgning af effekt og bivirkninger af hensyn til patientsikkerhed som supplement til lodtrækningsforsøg samt uafhængige kliniske studier. I Danmark er der store muligheder for kommercielt uafhængige langtidsstudier af effekt og bivirkninger til biologiske lægemidler, hvor den unikke nationale reumatologiske DANBIO database kan kobles med andre sundhedsregistre. DANBIO databasen indeholder nu mere end 30.000 reumatologiske patienter og data indbefatter diagnose, medicin, bivirkninger, livsstil, selvrapporterede symptomer og mål for sygdomsaktivitet. Koblingen til det kliniske arbejde sikrer rekruttering af patienter og implementering af forskningsresultater.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. januar 2017

Afsendere