Gå til indhold

Opslag: Innovationskonsortier

Rådet for Teknologi og Innovation har truffet beslutning om fase 1-ansøgninger til innovationskonsortier. 18 ansøgere er inviteret til at indsende en endelig ansøgning med frist den 9. september kl. 15.00. Ansøgerne har fået direkte besked. Ansøgningsvejledning findes også her på hjemmesiden.

Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt, som skal udvikle og modne forskningsbaseret viden med relevans for danske virksomheders forretningsudvikling og for løsning af en eller flere samfundsmæssige udfordringer.

Endvidere skal projektet sikre, at den nye viden omsættes til virksomhedsrettede kompetencer og ydelser, og at den opbyggede viden efterfølgende spredes bredt til det danske erhvervsliv, herunder specielt de små og mellemstore virksomheder.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen forløber i to faser. Første fase er åben for alle interesserede ansøgere med ansøgningsfrist den 25. april 2013.

På baggrund af den første interessetilkendegivelse har Rådet for Teknologi og Innovation inviteret nogle af ansøgerne til at indsende en endelig ansøgning. Der er ansøgningsfrist for disse ansøgninger den 9. september 2013.

Rådet for Teknologi og Innovation forventes at træffe afgørelse om bevillinger til innovationskonsortier i december 2013.

Hvem kan søge?

Alle virksomheder og forskningsinstitutioner kan søge. Der skal som minimum deltage én forskningsinstitution og to virksomheder i hele projektforløbet. Derudover en videnopbygnings- og videnspredningspart, hvis ikke disse funktioner ikke varetages af forskningsinstitutionen.

Der er ikke krav om, at deltagerne skal være danske. Men det er et krav, at projektet, der søges tilskud til, fremmer og styrker forskning og innovation i Danmark.

Videnspredningsparter, som ønsker at modtage tilskud i et konsortium, kan kontakte Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på at få en forhåndstilkendegivelse af, om organisationen er en tilskudsberettiget part.

Om ansøgningen

Ansøgninger om innovationskonsortier skal indsendes til Styrelsen for Forskning og Innovation via styrelsens elektroniske ansøgningssystem (e-ansøgning).

Spørgsmål vedrørende opslaget kan rettes til:
Specialkonsulent, Julie Krener på telefon: 72 31 84 23, e-mail: jkr@fi.dk
eller Fuldmægtig, Shin Skovbølling Knudsen på telefon: 72 31 84 79, e-mail: slsk@fi.dk

Tekniske spørgsmål vedrørende e-ansøgningssystemet kan rettes til: support.e-ansogning@fi.dk

Ændringer i opslaget

Dette opslag indeholder ud over en præcisering og en sproglig revision også ændringer og præciseringer i forhold til tidligere retningslinjer. Det vedrører bestemmelser om tilskud og medfinansiering og vurderingskriterier:

  • Som noget nyt kan virksomheder få tilskud til at varetage den overordnede projektledelse i konsortiet, og virksomhedernes engagement i styring og ledelse af projekterne indgår i vurderingen af projektansøgningen.
  • Det er blevet nemmere som offentlig videninstitution at blive godkendt til at få tilskud til at gennemføre videnspredningsaktiviteter. Det præciseres samtidig, at det kun er forskningsinstitutioner og GTS-institutter, der kan få tilskud til forskningsaktiviteter.
  • Projektets udsigt til at bidrage til løsning af en væsentlig samfundsudfordring, herunder eventuel betydning af og for offentlig efterspørgsel og regulering indgår med øget betydning i vurderingen.
  • Det indgår i vurderingen, om ansøgningen kan redegøre for et internationalt samfundsmæssigt behov og potentielt marked for den viden og de løsninger, som kommer ud af projektet.
  • Projektets bidrag til kompetenceopbygning og bedre uddannelse inden for hele uddannelsessystemet, herunder forskeruddannelse, uddannelse af kandidater, erhvervs- og professionsuddannelser og efteruddannelse indgår i vurderingen.
  • Projektets styring og metode for samarbejde og videnoverførsel mellem parterne indgår i vurderingen.
  • Rådet vurderer det positivt, at der ved projektets igangsættelse reserveres en ufordelt pulje til efterfølgende fordeling mellem konsortiets parter og eventuelt nye parter. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019