Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2018 Opslag af FoU-midler, VEU-trepart

Opslag af FoU-midler, VEU-trepart

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter inden for videregående voksen- og efteruddannelse.
Kontakt
Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 90 01
Email: jso@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Den hastige omstilling og de store forandringer af både den private og offentlige del af arbejdsmarkedet – bl.a. som følge af digitalisering og andre teknologiske påvirkninger – afføder bredt set konstant nye kompetencebehov. Voksen-, efter- og videreuddannelse spiller en vigtig rolle i forhold til at opkvalificere og videreudvikle eksisterende kvalifikationer og kompetencer i arbejdsstyrken, så de passer til arbejdsmarkedets behov på såvel kort som langt sigt.

Det stiller store krav til det videregående VEU-system om fleksibilitet, responsivitet og relevant udbud. Der er i Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksat et udviklingsprogram i forbindelse med ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)” fra oktober 2017, hvor der er afsat en række midler til VEU-analysearbejde og øvrige tiltag, som den nedsatte VEU-arbejdsgruppe måtte foreslå at prioritere inden for videregående voksen efter- og videreuddannelse (VVEU).

Med afsæt i trepartsaftalen udmønter Uddannelses- og Forskningsministeriet med dette opslag derfor op til 5 mio. kr. i 2018 for perioden 2018-2020 til forsøgs- og udviklingsprojekter, der adresserer indhold, tilrettelæggelse, målgruppe og sammenhæng inden for videregående VEU, eksempelvis:

  • Udvikling af nye uddannelsestilbud, f.eks. på det maritime område og på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft
  • Udvikling af fagspecifikke kurser og særskilte moduler
  • Udvikling af VVEU som adresserer behovet for kompetencer affødt af nye teknologier og digital udvikling
  • Nye undervisnings- og eksamensformer
  • Nye tilrettelæggelses- og afholdelsesformer, der øger kvalitet og fleksibilitet i videreuddannelserne
  • Kapacitetsopbygning på VVEU, herunder f.eks. undervisningskompetencer
  • Mere målrettet vejledning og rekruttering inden for VVEU
  • Udvikling af uddannelsernes forankring i praksis og den vertikale sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne.

Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 19. november 2018 kl. 12.00.

Ansøgninger skal sendes på e-mail til: veutrepart@ufm.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse forventer at give tilsagn om bevilling efter dette opslag inden udgangen af december 2018. Bevillingen tildeles den ansøgende institution/primære bevillingsmodtager ved ansøgninger med flere institutioner.

Senest opdateret 10. oktober 2018