Gå til indhold

11 millioner kroner øremærket innovative projekter, der kan fremme smarte og bæredygtige byer ved brug af satellitnavigationsdata

Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har nu mulighed for at søge om støtte til innovative projekter, der fremmer smarte og bæredygtige byer gennem European Space Agency’s (ESA) teknologiprogram for navigation, NAVISP (Navigation Innovation Support programme).

I 2022 øremærker European Space Agency (ESA) 11 millioner kroner i NAVISP programmet til danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Midlerne skal gå til at støtte projekter, der understøtter udviklingen af smarte og mere bæredygtige byer – et fremtrædende tema i den danske rumstrategi, digitaliseringsdagsorden samt et afgørende led i den grønne omstilling.

Derfor får alle danske virksomheder og forskningsinstitutioner nu muligheden for at søge midler til deres innovative idéer igennem NAVISP programmet. Både projekter, der er møntet myndighedsbehov, og projekter som har et rent kommercielt fokus, kan søge om støtte. Det er et krav, at satellitnavigationsdata anvendes i projektet. [Afklaring: Anvendelse af al satellitdata inden for Position, Navigation og Timing (PNT) lever op til kravet]*.

Satellitters potentiale for at bidrage til udviklingen af smartere og mere bæredygtige byer er stort. De bidrager med data til den fortsatte digitalisering af byerne, en mere bæredygtig transportsektor samt eksempelvis realiseringen af autonome robotter og biler. Ligeledes bruges satellitter til at generere viden, der kan understøtte klimatilpasning og kritiske ressourcer såsom vej- og elnet. Sidst, men ikke mindst, er der et stort erhvervspotentiale i løsninger hvor rumdata benyttes til at skabe smartere byer. 

Ud over den finansielle støtte, får støttemodtagere i NAVISP programmet eksklusiv adgang til rådgivning af globale eksperter inden for navigation, til ESA’s laboratorier, og til generel markeds- og teknisk viden.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen lægger særligt vægt på forslag til projekter med partnere på tværs af myndigheder, den private sektor og universiteter, samt projekter, der flugter med rumstrategiens målsætning om smartere og mere bæredygtige byer. Opslaget er åbent for alle ansøgere og typer projekter, så længe de passer til NAVISP-programmet. Der er ingen maksimum eller minimumskrav til projektstørrelser. 

Som udgangspunkt støttes projekter, der er målrettet løsningen af myndighedsbehov med 100% af omkostningerne. Projekter med et rent kommercielt fokus vil kunne støttes med op til 80% for SMV’er og 50% for større virksomheder. Herunder støttes universiteter med 100%, hvis disse ikke har kommercielle interesser i projekterne og er underleverandører. 

Ansøgningsproces

Deadline for indsendelse af ansøgninger er midnat d. 15. juni 2022.

Efter deadline vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalde til pitch-sessioner, som vil finde sted i midt/slut juni, hvor ansøgere kort skal fremlægge deres projekt på maksimalt 20 minutter med PowerPoint slides. Styrelsen og ESA deltager begge i disse og vil give feedback til projekterne for at hjælpe ansøgerene godt på vej til at indsende gode projektansøgninger til ESA. Styrelsen arbejder ud fra en række kriterier, som vil skulle indgå i præsentationen. Ansøgerne indstilles kort tid efter fremlæggelsen til at indsende en ansøgning til ESA, som herefter evaluerer og prioriterer ansøgningerne som normalt. Læs mere om både ESA og den danske proces, de danske kriterier og krav til PowerPoint præsentation igennem links nedenfor.

Har I spørgsmål til dette opslag, er I velkomne til at kontakte Dennis Jorch Dehn Kristensen på +45 7231 8877 eller Jonathan Tornbjerg Millant på +45 7231 7976.


*Grundet flere forespørgsler har Styrelsen vurderet det nødvendigt med denne afklaring, der blot er til oplysning og ikke påvirker scope af opslaget. 

Kontakt

Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024