Gå til indhold

Opslag: ARTES 2023 – søg støtte til udvikling af ny teknologi gennem ESA’s telekommunikationsprogram

Danske virksomheder kan nu byde på ESA-opslag for op til 6 millioner kroner til udvikling af nye teknologier inden for telekommunikationssatellitter, jordbaseret udstyr og fremtidens satellitkommunikationssystemer i Advanced Technology programmet, ARTES AT.

Hvilke aktiviteter kan jeg søge midler til?

I 2023 øremærker European Space Agency (ESA) omkring 6 millioner kr. til danske virksomheder gennem Advanced Technology (AT) under ESA’s program for telekommunikation og applikationer, ARTES.

I ARTES AT programmet støttes aktiviteter med fokus på forskning og udvikling af nye teknologier og teknikker inden for telekommunikationsområdet – herunder både ift. satellitter og udstyr, der bruges på jorden. Midlerne er dermed tiltænkt aktiviteter, der forbereder fremtidens teknologi på satellit-kommunikationsområdet inden for upstream-segmentet.

Da ARTES AT aktiviteter ofte har høj risici, er de også typisk fuldt finansieret af ESA.

ESA offentliggør løbende udbud inden for ARTES AT. Ansøgninger til ESA-udbud er i konkurrence med virksomheder fra andre lande, der deltager i ARTES AT programmet.

Hvordan søger jeg?

Før danske virksomheder kan indsende en ansøgning til et ESA-udbud, skal ansøger først godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som udsteder såkaldte støttebreve.

Ansøgere kan anmode om støttebreve løbende, efterhånden som udbud slås op af ESA.

Det anbefales at kontakte styrelsen for afklaring, inden anmodning om støttebrev indsendes, da støttebreve fordeles efter først-til-mølle-princippet og puljen derfor kan være udtømt.

Ansøgningsprocessen

Når ESA slår et ARTES AT udbud op, kan danske ansøgere indsende en anmodning om støttebrev til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ansøgningsprocessen forløber som følgende. Læs mere op processen i ansøgningsvejledningen, som findes nedenfor.

  1. Ansøger finder et ESA-udbud, ansøger ønsker at søge
  2. Ansøger udfylder og indsender en kort skriftlig anmodning til styrelsen.
  3. Styrelsen inviterer til en pitch-session, hvor ansøger redegør for, hvorfor aktiviteten er relevant for virksomheden. Herefter vurderer styrelsen om anmodningen er moden. Vurderes anmodningen moden, udmønter styrelsen et støttebrev til ansøger. Vurderer styrelsen, at en ansøgning ikke er moden, afvises den.
  4. Efter ansøger modtager et støttebrev, kan en ansøgning herefter sendes til ESA.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme forlængede behandlingstider i ferieperioder og over helligdage. 

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i den danske ansøgningsproces, herunder hvilke krav der er til den skriftlige ansøgning og pitch-sessionen, ved at læse ansøgningsvejledningen, der findes herunder.

Ved spørgsmål, kontakt Dennis Jorch Dehn Kristensen på eller 7231 8877 eller Jonathan Tornbjerg Millant på eller 7231 7976. 

Kontakt

Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. februar 2024