Gå til indhold

Aftale om basismidler efter resultat

30.06.2009: Aftalen, som ikke er en del af universitetsforliget, medførte en ny model for fordeling af basismidler til universiteterne.

Indgået: 30.juni 2009
Varighed: Indtil videre
Forligspartier: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre


Aftaletekst

I aftalen om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 fremgår det:

"Der er enighed om, at tilvæksten i basismidler til universiteterne i 2009 fordeles efter den kendte fordelingsnøgle 50-40-10. Partierne noterer sig, at regeringen vil fremlægge et forslag til en ny fordelingsnøgle fra 2010. Dette forslag er udgangspunktet for de drøftelser med partierne bag globaliseringsaftalen, der indledes i foråret 2009, når den bibliometriske indikator foreligger ".

Partierne er enige i de hensigter med introduktion af en ny model, som er beskrevet i "politikpapir om model for fordeling af basismidler" fra Danske Universiteter fra april 2009.

Den nye model vil være en modificering af 50-40-10 modellen. Ændringen består i at tilføje den bibliometriske forskningsindikator. 50-40-10-modellen består af tre indikatorer med hver sin vægtning:

 • Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 50 pct.)
 • Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 40 pct.)
 • Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.'ere (vægter 10 pct.)

Følgende nye fordelingsmodel indfases i perioden 2010-2012:

 • Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling – vægter 45 pct.
 • Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler – vægter 20 pct.
 • Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) – vægter 25 pct.
 • Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.'ere – vægter 10 pct.

Den nye model indfases som følger:

 • I 2010: 45-35-10-10
 • I 2011: 45-30-15-10
 • I 2012: 45-20-25-10
 1. Den bibliometriske forskningsindikator skal baseres på Forsknings- og Innovationsstyrelsens optælling af fagfællebedømte forskningspublikationer. Optællingen foretages på baggrund af faggruppernes indmelding og niveauinddeling af fagfællebedømte forskningspublikationer. I tvivltilfælde godkendes niveauinddelingen af forskningspublikationerne af et særligt nedsat fagligt udvalg, der består af en formand og anerkendte forskere, der dækker de videnskabelige hovedområder. For at sikre at indikatoren er dynamisk og løbende tilpasses udviklingen i forskningsverdenen forudsætter partierne, at listerne over tidsskrifter og forlag løbende opdateres. Aftalen forudsætter endvidere, at danske og udenlandske bogudgivelser gives de samme vilkår i forbindelse med niveauplaceringen.
 2. Modellen skal fordele nye midler – første gang – fra efterårets globaliseringsforhandlinger og omstillingsreserven.
 3. Modellen skal være gennemskuelig og logisk, så ethvert universitet kan beregne, hvilket beløb modellen vil give.
 4. Den nye model tages i brug ved udarbejdelse af finanslov 2010.

Partierne er enige om, at modellen evalueres efter 3 fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013.

Endeligt er det aftalt, at erfaringerne med modellen drøftes årligt partierne imellem i forbindelse med, at de årlige opgørelser over publikationspoint foreligger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. januar 2013