Gå til indhold

Kompetenceudvikling og karrieremuligheder

I ministeriet vægter vi kompetenceudvikling højt, da vi har brug for dygtige og kvalificerede medarbejdere med høj faglighed, som har de rette kompetencer og færdigheder. Samtidig er der mange forskellige karriereveje, vi kan tilbyde i ministeriet.

Strategiske kernekompetencer

Kompetenceudvikling er et fælles ansvar, som både ligger hos ledere og medarbejdere, og som løbende skal drøftes og aftales. I Uddannelses- og Forskningsministeriet har vi en strategi, der skal underbygge, at ministeriets medarbejdere tilsammen har de tilstrækkelige kompetencer til at løse både nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, vi har ansvar for.

Strategien fokuserer på strategiske kernekompetencer, der er en kombination af dybdefaglighed og breddefaglighed. Dybdefagligheden omfatter den dybere viden om specifikke områder, mens breddefaglighed omfatter de kompetencer, som alle medarbejdere i et vist omfang skal besidde:

  • God forvaltning.
  • UFM-indsigt.
  • Dataforståelse og analyse.
  • Procesforståelse.
  • Kommunikation.
  • Digital forståelse. 

Karrieremuligheder og -veje i ministeriet

Der er mange måder at udvikle sig på, og de forskellige karriereveje i ministeriet afhænger af, hvad du som medarbejder motiveres af og interesserer dig for.

Vi ønsker, at alle medarbejdere er bevidste om deres udviklingsmuligheder, uanset om du har ambitioner om at blive fagspecialist, projektleder eller gå en international karrierevej.

En måde at udvikle sig på og opleve noget nyt er blandt andet gennem eksternt udlån, rokering til andre områder i ministeriet eller gennem udveksling i Norden. Har du internationale drømme, har du eksempelvis mulighed for at blive udstationeret som forsknings- og innovationsattaché på vores innovationscentre i USA, Tyskland, Sydkorea, Israel, Kina og Indien.

Vi har også medarbejder siddende i EU-kommissionen som nationale eksperter. Som kontorelev i ministeriet har du også mulighed for at blive udstationeret i udlandet gennem ordningen ”Praktik i Udlandet (PIU)".

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024