Gå til indhold
  • Dansk

På Grænsen til et bedre Match

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved regionalt uddannelsestopmøde I Flensborg mandag den 7. juni 2016.

Kære alle sammen

Det er ikke mange måneder siden, jeg havde min daglige gang i Europa-Parlamentet i Bruxelles og Strasbourg.

I min tid der fik jeg blik for, hvor mange forskellige problemstillinger, som fylder både sindene og aviserne rundt omkring i Europa.

Som dansk medlem af parlamentet var der blandt mange emner særligt ét emne, som blev nævnt for mig igen og igen.

Det var det gode samarbejde her i den dansk-tyske grænseregion.

Flere gange oplevede jeg delegationer fra andre dele af Europa, som fremhævede netop det dansk-tyske grænsesamarbejde som en stærk rollemodel for fredelig sameksistens, hvor man med respekt for hinanden kan samarbejde.

Det er velfortjent, at netop samarbejde i grænseregionen mellem Danmark og Tyskland bliver fremhævet.

Som dansk uddannelses- og forskningsminister er det også en særlig fornøjelse at se, hvor godt det går – både med sameksistensen og samarbejdet her i regionen.

Den succes kan vi spore tilbage til ”grænselandets grundlov”, København-Bonn-erklæringen, som blev underskrevet tilbage i 1955. Med den besluttede man, at grænseregionen skulle være præget af fælles engagement – ikke splittelse.

I dag ser resten af Europa vores samarbejde som rollemodel for, hvordan en grænseregion bør fungere. Det har I grund til at være stolte af.

I den forbindelse vil jeg gerne takke både delstats-regeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark for jeres indsats. Og tak til universiteterne her i Flensborg for at være værter for dagen i dag.

I har alle en afgørende rolle at spille for det samarbejde, som vi skal styrke fremover.

Uddannelse skal omsættes til vækst i hele regionen

Uddannelse er nøglen til vækst – både i Europa som sådan, i Danmark, i Tyskland og omkring grænsen.

Derfor er uddannelsestilbuddene her i grænseregionen så vigtige.

Det går allerede godt. Men vi kan sagtens bygge oven på de mange gode resultater.

Vi skal have skabt en vision for, hvordan vi bruger regionens særlige styrker og skaber en region kendt for innovation, viden og vækst.

Det er jeg rigtig stolt af at være med til at facilitere.

Som I ved, har god og relevant uddannelse stor betydning for, om et område kan tiltrække nye borgere og virksomheder og dermed nye arbejdspladser.

Muligheder er afgørende for unge mennesker. Og det gælder både mulighederne for uddannelse, og de muligheder, som man har efter uddannelsen.

I dag har vi en situation, hvor hver tredje unge rejser fra Syddanmark og bliver væk i minimum 15 år.

Fraflytterne er samtidig dem, der tager den længste uddannelse. Det betyder, at Syddanmark mister skarpe hjerner.

Det skal vi gøre noget ved.

For os i den danske regering er det vigtigt, at der er adgang til god uddannelse i hele landet – også langt fra København og uden for de traditionelle universitetsbyer. Med uddannelse af høj kvalitet sikrer vi et fundament for vækst og udvikling af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Derfor er første skridt at få styrket uddannelsesmiljøerne - på begge sider af grænsen.

Samtidig skal vi udvikle videre på samarbejdet mellem institutionerne her i grænseregionen. 

I gør allerede rigtigt meget. I samarbejder om uddannelsesretningerne, lærer af hinanden på tværs og deler viden og erfaringer om, hvad der virker.

Videreudvikling af det samarbejde kan bidrage til at drive regionen fremad – også i de kommende år.

Erhvervslivet skal i spil

De lokale virksomheder har også en afgørende rolle at spille for en stærkere grænseregion. Derfor er det vigtigt, at broen til regionens erhvervsliv bygges stærkere.

Hvis områdets dimittender skal blive her, skal de kunne se gode muligheder for spændende jobs efter studierne. Ellers tager de til København, Aarhus, Odense, eller måske Berlin og München.

Derfor er jeg glad for at se erhvervslivet så stærkt repræsenteret her i dag.

For den danske regering er det afgørende, at vi skaber et bedre match mellem jeres behov for arbejdskraft og det lokale udbud af uddannelser.

Får vi det, øger vi også chancen for, at flere dygtige unge bliver i regionen og bidrager til at drive området og jeres virksomheder fremad.

Bedre kulturel og økonomisk udveksling

Samtidig er det også vigtigt, at vi styrker udvekslingen mellem vores to lande.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Og vi har allerede i dag en stor udveksling af produkter og samarbejde i erhvervslivet. Men vi skal blive endnu bedre.

I sidste uge deltog udenrigsminister Kristian Jensen i en konference lige på den anden side af grænsen – i Tønder. Her var regeringens Tysklandsstrategi på dagsordenen.

Hovedfokus i strategien er at styrke eksporten over grænsen. Der skal mange ting til for, at det lykkes.

En ting, som jeg tror, er meget vigtig, er viden om og forståelse for hinanden.

Her har I i grænseregionen en helt særlig styrke. Jeres kendskab til hinandens sprog og kultur giver unikke muligheder for udveksling, som vi kan få endnu mere ud af. Vi kan få endnu mere ud af det til gavn ikke bare for grænseregionen, men til gavn for hele Danmark, det dansk-tyske samarbejde og herunder også vores fælles samhandel. Den styrkeposition skal vi blive bedre til at udnytte.

I dag viser tallene, at næsten 10 gange så mange tyske studerende som danske vælger at tage en hel uddannelse på den anden side af grænsen.

Nu kan man jo indvende, at der også er mere end 10 gange så mange tyskere som danskere – men alligevel.

Vi skal skubbe på for, at flere danske studerende vælger at tage til Tyskland for at studere, tilegne sig sproget og lære kulturen at kende. Den udveksling ser jeg som et vigtigt bidrag til at fastholde den stærke forbindelse mellem Tyskland og Danmark.

Afrunding

For mig at se er der samlet et stort potentiale for at skabe et endnu bedre match mellem uddannelse, job og styrkepositioner her i grænseregionen. Til gavn for vækst og udvikling.

Det skal vi gøre gennem samarbejde og en plan for, hvordan vi kommer videre – sammen.

Vi befinder os på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Men jeg tror også på, vi står også på grænsen til ny vækst gennem viden - i hele regionen.

Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023