Gå til indhold

En vigtig udgivelse

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved konference om fondes virkninger på kultur og videnskab arrangeret af CBS den 10. oktober 2016.

Det talte ord gælder

En vigtig udgivelse

Kære fonde, kære venner af dansk kultur og videnskab – og ikke mindst kære forfattere.

Det er en fornøjelse at åbne den her spændende konference. Jeg vil gerne starte med at ønske Anker Brink Lund og Christian Edelvold Berg tillykke med bogen Dansk fondshistorie.

I har forsøgt at svare på et helt fundamentalt spørgsmål; hvordan har de private fonde påvirket det danske samfund?

I skriver selv, at spørgsmålet lyder enkelt, men påpeger samtidig, at det er svaret bestemt ikke.

I har nu klaret den opgave ganske godt.

Det er en grundig og gennemarbejdet bog. Den er nuanceret. Og den er modig.

Den er modig, fordi I tør eksaminere de danske fonde.

For udover nøgterne statistikker har I også en mere normativ analyse.

I bedømmer værdien af fondenes bidrag til kunst og videnskab ud fra den gængse 12-skala.

Og der bliver tildelt både høje, middel og lave karakterer alt efter fondstype og perioder for bevillinger.

Det er interessant og lærerig læsning.

Og det er yderst vedkommende.

For fondene er en markant aktør i Danmark, og det er vigtigt, at vi bliver klogere på fondene og deres værdi for det danske samfund.

Det bidrager den nye bog til. 1.000 tak for det.

Fondenes betydning er kolossal

De private fonde spiller en unik rolle for dansk forskning.

Omkring halvdelen af de midler, der uddeles fra fondene, går til forskning.

Dansk forskning ville ikke have samme høje niveau som i dag, hvis det ikke var for fondenes bidrag.

Fondene kan noget særligt.

I afsøger grænser. I tager risici. I tænker langsigtet.

Og I yder et fantastisk bidrag til videnskaben, som sammen med de offentlige bidrag løfter dansk forskning.

I er også i front med at etablere flagskibe for dansk forskning.

For to måneder siden, lige efter sommerferien, var jeg med til den officielle åbning af et nyt forskningscenter på Danmarks Tekniske Universitet.  

Det nye center er blevet etableret på baggrund af en bevilling på 150 millioner kroner fra VILLUM FONDEN.  

Centret skal forske i katalysatorer og udvikle nye teknologier, der kan erstatte fossile ressourcer med bæredygtige løsninger. Den nye leder af centret, Professor Ib Chorkendorff, udtalte i forbindelse med åbningen, at bevillingen giver forskerne en unik mulighed for at afprøve ideer, som er i højrisiko for ikke at lykkes.

Men til gengæld har potentialet til at blive det teknologiske gennembrud, som verden har brug for.  

Det nye center på DTU bevilliget af VILLUM FONDEN er blot et af mange eksempler på, hvad private fonde betyder for dansk forskning.

Og det er også et godt eksempel på fondenes særlig styrker; I er villige til at tage risici, og I tænker langsigtet.

Regeringen prioriterer forskning

Statens Naturhistoriske Museum er et af mange eksempler på, hvad private fonde betyder for dansk videnskab og forskning.

Jeg kunne have nævnt mange flere.

For de private fonde sætter deres præg på Danmark.

En af de væsentligste forudsætninger for, at de private fonde kan gøre nytte; er at vi har fremragende offentlige forskningsmiljøer.

Og det prioriterer regeringen. 

Med Finanslovforslaget for 2017, har vi foreslået et offentligt forskningsbudget på 21,5 milliarder kroner.

Danmark er et af få lande, hvor de offentlige forskningsinvesteringer udgør 1 procent af BNP.

Det placerer os i en absolutte internationale top, når det gælder offentlige forskningsinvesteringer.

Kun Sverige og Finland kan konkurrere med Danmark her.

Samtidig er Danmark et af de få lande, der lever op til Barcelona-målsætningen om at investere 3 procent af BNP i offentlig og privat finansieret forskning.

Uden de private fondes og de private virksomheders bidrag ville det ikke være muligt.

Dialog mellem private og offentlige fonde

Fondenes betydning bliver større år for år. Andelen af de private fondes bevillinger til forskning har været stigende de seneste år.

Derfor er det godt, at Dansk fondshistorie bidrager med ny viden på området.

I ministeriet har vi også selv netop færdiggjort en rapport om private fonde.

Undersøgelsen omfatter 12 af de største private fonde og 8 offentlige fonde, råd og puljer.

De private fonde har i perioden 2012-2014 støttet forskning, innovation og uddannelse med knap ti milliarder kroner.

De offentlige fonde har støttet med knap 12 milliarder kroner.

Hele undersøgelsen indeholder omfattende viden om rigtig mange fondsbevillinger

Og det er mit håb, at undersøgelsen vil bidrage til en mere kvalificeret dialog om samspillet mellem de private fonde og de offentlige fonde og råd.

En tæt dialog er vigtig.

Private og offentlige penge skal ikke konkurrere. Vi skal supplere hinanden. Vi skal arbejde tættere sammen.

Naturligvis med den største respekt for alles autonomi. 

Fondene er meget forskellige og støtter forskellige formål.

Men jeg er overbevist om, at vi kan styrke samarbejdet.

For vores sigte og mål er ens: Vi vil have høj kvalitet og mest mulig værdi ud af vores investeringer i forskningen.

Topkarakter til investeringer i forskning

De private fonde i Danmark er europamestre i forskningsfinansiering.

Private fonde giver flere penge per indbygger til forskning end fonde i noget andet europæisk land.

Så ny viden om fondene er nyttig.

I Dansk Fondshistorie fortælles en sjov, men sand anekdote.

I 1911 ansøgte en ung fysiker Carlsbergfondet om 2.000 kr.

Pengene skulle bruges til at finansiere et studieophold i kvantemekanik ved Cambridge University.

Det var en kortfattet ansøgning. Der var ikke rigtig et budget. Og der blev ikke lovet et specifikt afkast på forhånd.

Men ansøgningen blev imødekommet.

Og ja, I har nok gættet, at den unge mand var Niels Bohr.

Her kan man jo for alvor tale om en god forskningsinvestering, der har resulteret i værdi for samfundet.

Eksemplet bliver da også brugt i bogen for at demonstrere 12-skalaens positive yderpunkt.

Nu kan man ikke få 12 hver gang. Men eksemplet viser fondenes betydning og berettigelse.

Dansk forskning ville ikke være, hvad den er i dag, uden de private fondes bidrag.

Jeg syntes, at vi har et godt samarbejde med fondene.

Og jeg håber, at det samarbejde kan blive endnu tættere. Og at vi sammen kan bidrage til, at forskning skaber værdi til topkarakter.

Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023