Gå til indhold

Erasmus+ samler Europa

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale til ERASMUS+ konference den 10. november 2016.

Det talte ord gælder.

Kære alle sammen

Velkommen til.

Det er fantastisk at se så mange deltagere. Det viser, at interessen for Erasmus+ er stor. Og det er med god grund, for et Erasmus+ ophold udvider horisonten.

Erasmus+ programmet er blevet en af de helt store succeshistorier i Europa. Som uddannelses- og forskningsminister er jeg særligt glad for, at netop uddannelsesområdet er med til at binde Europa sammen.

Udviklingen er værd at dvæle ved. For 27 år siden delte en mur Europa i to. I dag samler et netværk af tusindvis af studerende og undervisere Europa på tværs af grænser og kulturforskelle.

Over 3 millioner europæiske studerende på videregående uddannelser og knap en halv million undervisere og medarbejdere har været på udveksling med Erasmus til og med 2014.

Det styrker vores europæiske fællesskab og spreder ny viden i alle hjørner af Europa.

Erasmus+ er både et vidensprojekt og et fællesskabsprojekt.

Når vi som europæere tager ud, lader vi os inspirere af hinanden, og vi bringer ny viden med hjem. Det bidrager til vækst og velstand i Europa.

Og når vi rejser ud, lærer vi af hinandens traditioner og fagligheder. Det bidrager til fællesskabet i Europa.

Erasmus+ samler Europa.

Livslang læring

Da jeg studerede, var jeg selv en del af det europæiske netværk, som Erasmus+ skaber i dag.

Som studerende i Frankrig blev jeg ikke bare dygtigere til fransk. Jeg blev også klogere på den franske kultur og historie.

Og fik en større forståelse for, hvad der binder os sammen på tværs af grænser i Europa.

Erasmus af Rotterdam, som har lagt navn til Erasmus-programmet, boede selv mange forskellige steder i Europa. Han holdt aldrig op med at søge efter ny viden og indsigt.

Hans holdning var: Vi kan altid kan blive klogere. Vi må aldrig gro fast.

Man kan sige, at filosoffen Erasmus hyldede ideen om livslang læring lang tid før, begrebet blev gængs retorik.

Mange forbinder Erasmus+ med udveksling af studerende. Men Erasmus+ er også udveksling af undervisere og lærere. Når I tager på udveksling som lærere og medarbejdere, sørger I for, at I ikke gror fast. I styrker jeres faglighed. Og I begynder at stille spørgsmål til jeres egen undervisningspraksis herhjemme i Danmark.

Fagligheden 4 skridt frem

Lad mig give et eksempel fra den publikation med gode eksempler på udveksling, vi har fået lavet til i dag.

Frederiksborg Gymnasium har i mange år sendt deres lærere på såkaldt jobshadowing hos partnerskoler i udlandet.

Engelsklærer Benedikte Neergaard Andersen har været ’en flue på væggen’ i undervisningen på et hollandsk gymnasium.

Her har man bandlyst elevcomputere i undervisningen. Det giver ro i timerne. Eleverne bliver ikke længere forstyrret af Facebook, Youtube og Instagram.

Benedikte tog erfaringerne fra det hollandske gymnasium med sig hjem. Og hendes observationer er nu blevet et vigtigt indspil i den pædagogiske debat på lærerværelset.

Også på Kolding ungdomsskole, som vi skal møde senere i dag, gør man alvor af begrebet livslang læring. Det giver medarbejderne et helt nyt blik på deres egen arbejdsplads.

Afdelingsleder på Ungdomsskolen i Kolding, Carsten Adamsen, beskriver det sådan her:

”Medarbejderne begynder at stille spørgsmål: Hvorfor gør vi ikke sådan? Og gad vide, hvordan en medarbejder fra Ungarn ville se på det, jeg gør?”

Som Carsten Adamsen siger: ”Medarbejderne får en kritisk tilgang til deres eget arbejde, som bringer fagligheden fire skridt frem.”

Eksemplerne med lærere og medarbejdere fra Frederiksborg og Kolding er blot to af mange, der har haft glæde af Erasmus+.

I vores nye publikation ”Uddannelse med internationalt perspektiv – udlandsophold for undervisere og medarbejdere” kan I læse om mange flere. I kan også blive klogere på, hvordan I tilrettelægger en europæisk efteruddannelse.

Og finde inspiration til hvordan I med Erasmus+ kan få nye input til gavn for undervisningen.

Internationalt udspil på vej

Danmark er et lille land, og vi har brug for at være en del af det internationale samfund.

Vi har rigtig gode rammer for internationalisering i Danmark. Og mange rejser ud. Det er godt.

Men det er vigtigt, at vi udnytter de muligheder der er for internationalisering bedst muligt.

Derfor har regeringen taget initiativ til et nyt udspil for internationalisering på de videregående uddannelser.

Jeg glæder mig til at kunne fremlægge det nye udspil i sommeren 2017.

I er internationaliseringsambassadører

Næste år uddeler vi i Danmark 186 millioner kroner til europæiske uddannelsesprojekter. Det er mange penge. Og jeg glæder mig til at se, hvilke resultater projekterne bringer med sig.

Vi er en del af Europa. Geografisk, historisk, økonomisk og kulturelt.

Der er så meget at samarbejde om og lade sig inspirere af. Det skal vi udnytte.

Som undervisere med international erfaring har I en vigtig rolle som ambassadører.

Det er jer, der kan motivere andre fagkolleger til at tage ud.

Det er jer, der kan motivere de unge til at følge efter.

Og det er jer, der kan motivere talentfulde undervisere og studerende fra hele verden til at komme til Danmark.

Jeg håber, I vil tage rollen som ambassadører på jer.

For I er alle en vigtig brik i det store puslespil, som skaber et europæisk fællesskab.

Jeg håber, I får en spændende dag.

Rigtig god konference.

Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023