Gå til indhold

Nyt guldæg for dansk åleforskning

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved indvielse af forsøgsfaciliteten EEL-HATCH, DTU Aqua mandag den 9. maj 2016

Det talte ord gælder

Kære alle sammen

Som datter af en tidligere fiskeriminister er det en særlig glæde at være her i Hirtshals i dag.

Mit første besøg som uddannelses- og forskningsminister var på Skipperskolen i Skagen. Og for mig er det altid en fornøjelse, når der er lidt søgang i ministerkalenderen. Jeg er opvokset i Esbjerg i en familie, som i sin tid var fyldt med fiskere. Derfor vil naturen og fiskeriet altid have en særlig plads i mit hjerte.

Desværre har vi de sidste mange år oplevet en fiske- og produktionsindustri i Danmark, der har mistet arbejdspladser.

Blandt andet er det gået tilbage for vores åleproducenter. Mange steder i Danmark er der tabt arbejdspladser, fordi ålebestanden er svundet ind.   Antallet af glasål, der når de europæiske kyster, er i dag kun 2 procent af, hvad det var i 1980.

Ålen er i dag en truet art. Det har været lige så svært at holde fast på danske arbejdspladser i fiskeindustrien som at holde fast på en glat ål. De er smuttet mellem fingrene på os.

I min familie er der i dag kun én fisker tilbage.

Men fiskeindustrien er heldigvis i gang med at udvikle sig. Og blandt andet her i Nordjylland oplever fiskeriet fremgang.

Det samme kan forhåbentligt lykkes for vores åleproducenter.

Derfor har projektet EEL-HATCH potentiale til at gøre en stor forskel. Både for dansk åleopdræt, danske arbejdspladser og for bevaring af ålen i Europa.

EEL-HATCH er vigtig for dansk forskning, bæredygtighed og vækst

Med EEL-HATCH søsætter vi i dag et nyt og vigtigt projekt. Og jeg tror på, at det når i land.

Forhåbentlig kan I udvikle en bæredygtig metode til opdræt af glasål - lige fra æg og larver til modne fisk. Dermed kan I gøre både naturen, Danmark og hele Europa en stor tjeneste.

Projektet er et godt eksempel på, at forskning har afgørende betydning for samfundet, vores natur og vores fremtid.

Forskning har værdi i sig selv, når der gøres nye opdagelser og skabes ny viden.

Men den får for alvor konkret værdi for samfundet, når den formidles til omverdenen, bruges til konkrete indsatser eller hos virksomhederne.

Ros til DTU Aqua

For regeringen er det afgørende, at vi får omsat vores forskning til værdi.

Vi ønsker, at universiteterne i Danmark bliver endnu bedre til at inddrage erhvervslivet i forskningen.

Den viden, der skabes hos vores mange dygtige forskere, skal bruges og spredes, så den gør en forskel uden for laboratorierne, kontorerne og læsesalene.

Og det er I rigtigt gode til her på DTU Aqua.

I projektet EEL-HATCH er det godt at se, at både GTS’en Bioneer, brancheforeningen Dansk Akvakultur, Nordsøen Forskerpark og virksomheden STMI er med i partnerkredsen.

På DTU Aqua er I ikke kun gode til at inddrage det omgivende samfund og erhvervslivet i jeres projekter.

I skal også have ros for jeres flotte internationale resultater.

Med EEL-HATCH bygger I videre på resultaterne fra EU-projektet PRO-EEL.

Det har sat jer i spidsen for international forskning på jeres felt.

Og i forhold til hjemtagning af EU-midler er I blandt de bedste i Danmark. I har en succesrate på hele 55 procent mod normalt 18 procent inden for bioøkonomi.

Og I er pt. med i hele 6 EU-projekter.

Det er dybt imponerende. Og det bliver lagt mærke til – både her i Danmark og rundt om i Europa.

Jeg håber meget, I vil fortsætte den flotte kurs.

Afrunding

Til sidst vil jeg blot ønske jer stort tillykke med det nye anlæg.

Jeg er sikker på, at I med EEL-HATCH vil udklække nye vigtige metoder til åleopdræt. Og dermed kommer I til at gøre en stor forskel for europæiske ål, forskningen og dansk åleproduktion.

For det kan godt være, at ålebestanden i Danmark ikke har gydet nok i de senere år.

Men med jeres forskning har den fået et nyt guldæg.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023