Gå til indhold

Videnskaben har brug for rollemodeller

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved uddeling af Carlsbergfondets forskningspriser 2016 på Ny Carlsberg Glyptotek den 25. september 2016.

Det talte ord gælder.

Deres Kongelige Højhed Kronprinsessen

Kære bestyrelsesformand, kære gæster

Det er en ære og en sand fornøjelse at være med til uddelingen af Carlsbergfondets Forskningspris 2016.

De private fonde spiller en unik rolle for dansk forskning.

I afsøger grænser. I tager risici. I tænker langsigtet. I kan styrke grundforskningen og hjælpe forskere med at afsøge nyt territorium. I udgør et fantastisk bidrag til dansk forskning, som sammen med de offentlige bidrag løfter dansk forskning.

Danmark er et af få lande, hvor de offentlige forskningsinvesteringer udgør 1 % af BNP. Og Danmark er et af de få lande, der lever op til Barcelona-målsætningen om at investere 3 procent af BNP i offentlig og privat finansieret forskning.

Vi kunne ikke nå Barcelona-målsætningen uden jeres – de private fondes og de private virksomheders bidrag. Tak for jeres indsats.

I dag fejrer vi Carlsbergfondets forskningspris og to dygtige og dedikerede forskere.

Carlsbergfondet stiftede prisen for fem år siden i anledning af J.C. Jakobsen 200-års dag.

J.C. Jakobsens kongstanke var, at produktion af øl skal baseres på en kombination af godt håndværk og ny videnskab. Bryggeren var ambitiøs og rejste ofte på studieture i udlandet. Og med blandt andet den franske kemiker Louis Pasteur som forbillede, blev der eksperimenteret med gæring, maltning og ølbrygning på Valby Bakke.

Øllet, eksperimenterne og videnskaben blev J.C. Jakobsens skæbne. Og med oprettelsen af fondet sørgede han for, at overskuddet fra øllet også kom det danske samfund til gode.

Jeg er glad for, at prisen uddeles både til en naturvidenskabelig forsker og en humanistisk eller samfundsvidenskabelig forsker.

Det er helt i tråd med den gamle bryggers ånd. Og det er helt i tråd med, at vi skal stå på flere ben, når vi søger efter svar på fremtidens udfordringer.

Hawking som forbillede

Tillad mig at gå fra humle til Hawking.

For en måned siden stod Carlsbergfondet i spidsen for Stephen Hawkings besøg i Danmark. Den verdenskendte astrofysiker tog Danmark med storm.

Billetterne til Hawkings foredrag blev revet væk på få minutter. Og næsten 8.000 danskere oplevede foredraget i 29 forskellige biografer landet over.

Hawkings teorier om sorte huller og universets oprindelse tryllebandt Danmark. Den mest omtalte person i Danmark den dag – måske endda hele den uge - var en mand, som har viet sit liv til videnskaben.

Jeg vil gerne takke Carlsbergfondet for også at være medvirkende til den begivenhed.

Vi har brug for fascination, fantasi og gode fortællinger, når forskningen skal formidles. Og vi har brug for rollemodeller inden for videnskaben.

Regeringen prioriterer forskning

Forskning er afgørende for, at vi også i de kommende år, får en J. C. Jacobsen, som med viden, eksperimenter og innovation skaber morgendagens arbejdspladser. Det gælder både grundforskningen og den mere praksisnære forskning.

Forskning giver ny viden om verden og bidrager til velstand og nye arbejdspladser. Viden skaber værdi.

Regeringen prioriterer stærke forskningsmiljøer med plads og rum til at bedrive god forskning og understøtte talenter. Med det finanslovforslag, som vi netop har præsenteret, har vi foreslået et offentligt forskningsbudget på 1,03 procent af BNP. Det svarer til 21,5 mia. kr.

Det er et godt rygstød til dansk forskning. Og det er der rigtig god grund til at være stolt af.

Der er også grund til at være stolt af de forskningsresultater, som indsatsen har ført med sig.

Dansk forskning har en flot international placering. Det skyldes i høj grad, at vi fra offentligt og privat hold prioriterer forskningen.

I 140 år har Carlsbergfondet bidraget til dansk forskning. Fondet har sat sine aftryk, når det f.eks. drejer sig om at fremme internationaliseringen og om at pleje vækstlaget i dansk grundforskning.

I sætter, sammen med alle de andre fonde og virksomheder, som støtter dansk forskning, jeres præg på Danmark.

Rigere på øl og videnskab

Uden J.C. Jacobsen havde Danmark ikke kun været fattigere på øl. Danmark havde også været fattigere på videnskab.

Vi har brug for forskningen. Vi har brug for viden, som kan skabe værdi i dag - og vækst i morgen.

Og ny viden ikke kommer ud af det blå. Det er hårdt og slidsomt at være forsker. Det har sin pris.

Derfor er det også vigtigt, at vi priser dygtige forskere. Og derfor er arrangementer som dette i dag, hvor nogle af vores ypperste talenter bliver hyldet, enormt vigtige.

Vi skal anerkende og opmuntre talent. Vi har en forpligtelse til at understøtte vores dygtigste i at nå nye højder. Det er godt for den enkelte forsker, og det er afgørende for Danmark.

Jeg glæder mig over Fondets store bidrag til dansk forskning.

Og jeg glæder mig til senere at være med til at hylde to dygtige, danske forskere.

Nu tror jeg, at det er passende at sige skål.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023