Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013 An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen

An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen

An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen
En ny effektmåling, foretaget efter state-of-the-art forskningsmetoder, finder kortvarige beskæftigelseseffekter, men kan ikke påvise statistisk signifikant positiv udvikling for deltagende virksomheder
: 30. september 2013
: 978-87-92776-69-3
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2013
: 1
: 135

Denne effektmåling af Videnpilotordningen følger deltagere i perioden 2005-2010. Udviklingen i løn og beskæftigelse for de højtuddannede, der ansættes som videnpiloter, sammenlignes med udviklingen for lignende højtuddannede, der ikke gør brug af ordningen. Analysen sammenligner også udviklingen i vækst og produktivitet for deltagende virksomheder med andre højt sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager.

Effektmålingen finder kortvarige beskæftigelseseffekter, men kan ikke påvise længerevarende statistisk signifikante effekter. Resultaterne peger i retning af, at virksomheder, der deltager i ordningen, oplever højere vækst i værditilvækst og profit, men en betydelig statistisk usikkerhed medfører, at disse resultater skal fortolkes med stor forsigtighed.

Baggrund for analysen

Videnpilotordningen hører under Rådet for Teknologi og Innovation. Som led i sin evalueringsstrategi har rådet bedt Centre for Economics and Business Research (CEBR) ved CBS om at evaluere effekter af ordningen ved brug af nyeste forskningsmetoder. CEBR følger i analysen deltagende personer og virksomheder i perioden 2005-2010.

Med hensyn til metodologi, analysevariation samt hvilke indikatorer, der vurderes, er denne effektmåling i international sammenhæng ’best practice’. Den kan tjene som målestok for evaluering af effekten af en specifik indgriben i erhvervslivet, der kan udføres, hvis behandlingsgruppens etablerede datakvalitet er ganske høj, og der findes højt detaljerede landsdækkende registre med dataserier over tid for virksomheder og individer.

Analysen er skrevet på engelsk med sammenfatninger på dansk, engelsk og tysk.

Senest opdateret 15. august 2019