Gå til indhold

Fortæl om indsatser i Erasmus+

Husk at sprede kendskabet til jeres projekt og resultater, så andre kan få gavn af jeres erfaringer. Tænk derfor i formidling - allerede inden I søger om tilskud til et projekt.

Formidling

Hvad er resultater i et projekt?

Udvikler I metoder, idéer, netværk eller en hjemmeside? Eller har I haft en god og lærerig oplevelse i forbindelse med jeres projekt? Resultater kan være mere eller mindre håndgribelige. Begge dele er projektresultater, som er vigtige at fortælle om - og som andre kan få gavn af.

Håndgribelige resultater kan være de konkrete produkter, der er kommet ud af projektet. Det kan eksempelvis være undervisningsmaterialer og it-værktøjer, udvikling af nye metoder, anbefalinger til beslutningstagere, en video, et teaterstykke eller en hjemmeside. 

Mindre håndgribelige resultater kan eksempelvis være etablering af nye netværk og erfaringsudveksling, læring, sprogkundskaber eller processer.  

Hvad vil I gerne opnå med projektets resultater?

I kan arbejde med projektets resultater på mange forskellige måder - afhængigt af projektets karakter og målgruppe. Overvej nøje, hvordan I kan udbrede, udnytte og videreføre projektets resultater:

Udbredelse: Det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne i projektet, som får gavn af projektets resultater. Forsøg derfor at sprede resultaterne ud til relevante aktører og målgrupper. 

Udnyttelse: Kan projektets produkter og resultater bruges af andre organisationer og institutioner? Overvej, hvem der kan have gavn af resultaterne.

Videreførelse: Hvordan sikrer I, at projektet videreføres efter projektperioden er slut. Overvej gerne, hvordan projektet og projektets produkter kan blive taget i brug af andre aktører. 

Hvem vil have gavn af resultaterne?

Jeres målgruppe afhænger af, hvad I gerne vil opnå med projektets resultater. Herefter kan I lave en liste over målgrupper og undersøge, om I eller jeres projektpartnere har personer i jeres netværk, der kan hjælpe med at få jeres budskab igennem og skabe omtale af projektet. Det kan eksempelvis være lokalpolitikere og EU-repræsentanter, lokale medier, kommunens ansvarlige inden for det givne område, interesseorganisationer, sponsorer, lokale råd eller forskere. 

Hvordan skal resultaterne præsenteres?

Overvej gerne, hvordan I kan formidle resultater af jeres projekt. Lav f.eks. et produkt, der konkretiserer projektets resultater. Det kan eksempelvis være en pjece, et oplæg, en håndbog, film mm. Lav f.eks. opfølgende aktiviteter som eksempelvis en metodeworkshop, manual for best practice eller noget helt andet, der sikrer, at resultaterne kan bruges aktivt af andre. 

Hvilke kommunikationskanaler skal I bruge?

Hvilke kommunikationskanaler passer bedst til at få budskabet om jeres projekt ud over rampen? Vær gerne kreativ og ”tænk ud af boksen”. Brug for eksempel lokalaviser og sociale medier til at øge kendskabet til jeres projekt. Det kan også være, at der er mulighed for, at I kan deltage i konferencer eller seminarer, hvor I kan præsentere jeres projekt og resultater. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjælper også gerne med at sprede resultaterne, fx på www.ufm.dk, i nyhedsbrevet Udsyn eller på sociale medier.

Hvornår skal I fortælle om resultaterne? 

Hvornår i projektets forløb er det relevant at fortælle om resultaterne? Lav en tidsplan for hvornår, I fortæller om de resultater, I har opnået. Overvej også, hvordan I kan holde projektet ”i live” efter, at det er afsluttet?   

Få hjælp til kommunikation - trin for trin

Europa-Kommissionen har lavet en trinvis guide til, hvordan du kan formidle historier og projektresultater. Der er hjælp at hente til hele "kommunikationsrejsen" - fra planlægningsfase til evaluering af  kommunikationsaktiviteter. 

Husk EU-emblemet

Du kan finde retningslinjer og information om, hvordan du kommunikerer og øger synligheden af ​​dit EU-støttede projekt på Europa-Kommissionens hjemmeside: 

Bemærk: For tilskudsmodtagere, der har modtaget EU-støtte i programperioden 2014-2020, gælder de tidligere retningslinjer fortsat.

Alle tilskudsmodtagere er forpligtede til at fremhæve EU-emblemet i sammenhæng med en simpel støtteerklæring i al kommunikation. Bemærk, at der er forskellige logoer til projekter i programperioderne 2014-2020 og 2021-2027. 

 

Erasmus+ Project Results Platform

Europa-Kommissionen står bag en projektdatabase, der skal bidrage til at inspirere til nye projekter og samarbejder. Har I modtaget tilskud til et samarbejdsprojekt (KA2), er I forpligtigede til at uploade jeres resultater i databasen.

Hvis I har fået tilskud til et mobilitetsprojekt (KA1) eller politikudvikling (KA3), har I mulighed for at uploade gode projektresultater, som I gerne vil dele med andre organisationer i Danmark og Europa. Dette er dog ikke obligatorisk.  

Project Results Platform

Vi hjælper gerne med at fortælle om jeres projekt

Har I skrevet en artikel, lavet en video eller færdiggjort en ny hjemmeside? Vi bidrager gerne til at fortælle om indsatser, der er støttet af Erasmus+. Kontakt gerne Helle Thorbøl Møller via

Kontakt

Helle Thorbøl Møller
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 65
Email: hemo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022

Afsendere