Gå til indhold

Akkreditering letter adgangen til udbytterige aktiviteter i Erasmus+

En Erasmus-akkreditering er på programmet for Ane Hugo Ringdal og UngiAarhus ØST. Den vil gøre hendes arbejde med aktiviteter i Erasmus+ lettere, mener hun. Hun har nemlig planer om at fortsætte med at afvikle de udbytterige udvekslingsophold.

Da Ane Hugo Ringdal og de unge fra UngiAarhus var på udveksling i Spanien, lavede de et stort graffiti-værk sammen med en professionel. Foto: Ung i Århus.

Der er en del arbejde i at planlægge og afholde Erasmus+-aktiviteter, men det kan virke mere uoverskueligt, end det egentlig er. Og med en akkreditering bliver ansøgningsprocessen nemmere for de organisationer, der regelmæssigt er involveret i Erasmus+-projekter.

UngiAarhus, der driver fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser og ungdomsskoler i Aarhus Kommune er et godt eksempel på en organisation, som løbende deltager i Erasmus+-aktiviteter.

Senest har Ane Hugo Ringdal, der har sin daglige gang i UngiAarhus ØST, stået i spidsen for en ungdomsudveksling, hvor syv unge danskere tog med til Malaga. Og nu er en ny udveksling planlagt, denne gang i Georgien.

Lysten til at benytte Erasmus+-programmet er stor, og derfor ønsker Ane Hugo Ringdal netop at gøre ansøgningsprocessen lettere.

”Vi vil rigtig gerne akkrediteres, fordi det er oplagt for os. Det vil simplificere processen en del. Der skal bare lige prioriteres ressourcer til at skrive akkrediteringsansøgningen,” siger Ane Hugo Ringdal. ”Det er en virkelig god mulighed – særligt fordi man så ikke skal vente fire måneder på at få svar, som man ellers er nødt til.”

En usikker pige

Turen til Malaga var et samarbejde mellem UngiAarhus og tre andre organisationer fra henholdsvis Spanien, Kroatien og Polen.

Det opstod ud af en øvelse på et såkaldt TCA-kursus, hvor de fire parter skulle prøve at planlægge en ungdomsudveksling. En øvelse, parterne besluttede at gøre til virkelighed efter kursets afslutning, fordi det er så givende for de unge.

Ane Hugo Ringdal husker eksempelvis en pige, der forud for turen til Malaga var meget nervøs for at skulle tale engelsk foran andre unge. I en sådan grad at Anne Hugo Ringdal måtte være særligt opmærksom på hende. 

"Jeg sagde til hende: ’Du er altså nødt til at sige noget. Jeg kommer til at presse og udfordre dig lidt.’

Den første dag var det nok for hende at sige sit navn i plenum, og hun havde det ikke godt med det. Da vi nåede til den sidste dag, stod hun og holdt oplæg om skagensmalerne på engelsk. Og hun talte med stor selvsikkerhed," fortæller Ane Hugo Ringdal.

Hun forklarer, at de unge kan tage den slags oplevelser med sig på deres videre færd i livet, og at sådan noget, som at skulle stå for workshops og teambuilding, er med til at ruste dem til fremtiden.  

Tager ansøgningen lang tid?

Til spørgsmålet om hvor meget arbejde, der er i at lave en ansøgning, svarer Ane Hugo Ringdal, at hun ofte får det spørgsmål fra kolleger. Hun har været en del af skriveprocessen til tre projekter i hhv. Malaga, Georgien og Finland.

Malaga-turen kan hun ikke svare præcist på, fordi den første del af ansøgningen blev skrevet på TCA-kurset. Men til de to andre projekter kan hun heldigvis svare, at det ikke har været overvældende. 

Om det at være fælles om at skrive ansøgningen skriver hun: "Det giver nogle erfaringer, så det går hurtigere næste gang," og slutter med at sige, at hun nok brugte omtrent seks timer på ansøgningen til et projekt i Finland.

Og hvis man, som nævnt, løbende deltager i Erasmus+ aktiviteter, vil en akkreditering være en god løsning i forhold til at minimere tidsforbrug og ressourcer.

Kontakt

Christian Boye Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk
Line Katja Mex-Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 06
Email: lkmj@ufm.dk
Mai Hostrup Brunse
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 01
Email: mhb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. august 2023

Afsendere