Gå til indhold

Ungdomsudveksling

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Christian Boye Rasmussen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk

Ungdomsudveksling via Erasmus+


Organisationer og uformelle grupper af unge kan søge om tilskud til projekter, hvor unge fra forskellige lande mødes i en kort periode på en ungdomsudveksling og udvikler sig og opnår ny viden uden for det formelle uddannelsessystem.

 Ungdomsudvekslinger

Hvad er Ungdomsudveksling?

En ungdomsudveksling i Erasmus+ giver grupper af unge fra forskellige lande mulighed for at mødes og bo sammen. Under en ungdomsudveksling gennemfører deltagerne, støttet af gruppeledere, sammen et program, som eksempelvis kan bestå af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer og udendørsaktiviteter. En ungdomsudveksling giver de unge mulighed for at opleve andre kulturer, udvikle sociale og faglige kompetencer og få en oplevelse for livet. Ligeledes giver det organisationerne mulighed for at udvikle sig.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, implementering og opfølgning. Forud for ungdomsudvekslingen kan der søges om tilskud til afholdelse af et forberedende besøg med det formål at planlægge ungdomsudvekslingen og opbygge et solidt partnerskab mellem organisationerne og de unge.

Et projekt af høj kvalitet består bl.a. af aktiv involvering af de unge og deltagende organisationer i alle projektfaser, er tydeligt baseret på de unges identificerede behov, sikrer at det ikke-formelle og uformelle læringsudbytte anerkendes og dokumenteres og bidrager til de unges refleksioner over europæiske emner og værdier.

Et projekt implementeres af minimum to organisationer fra forskellige lande. Organisationerne påtager sig enten opgaven med at sende eller modtage deltagere, og én af organisationerne er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet.

Der kan deltage fra 16 til 60 unge i alderen fra 13 til 30 år i ungdomsudvekslingen, som kan vare fra fem til 21 dage. Der skal være mindst én gruppeleder, og gerne flere til at ledsage gruppen. Gruppeledere tæller ikke med i de 16 til 60 deltagere. Såfremt ungdomsudvekslingen kun involverer deltagere med færre muligheder, sænkes minimumskravet til deltagerantal fra 16 til 10 deltagere.

I Erasmus+ Programguiden 2021 beskrives ungdomsudvekslingen og kravene til at søge tilskud, se bl.a. side 120 og 124-135.

Hvem kan søge?

Der kan søges om tilskud enten som akkrediteret organisation eller til enkeltstående projekter.

  •  Enkeltstående projekter giver ansøgende organisationer og uformelle grupper af unge mulighed for at implementere en eller flere aktiviteter over en periode på tre til 24 måneder. For organisationer, som ikke har erfaring med Erasmus+, og for organisationer som alene påtænker at gennemføre et enkelt eller meget få projekter, vil det give mest mening at søge om tilskud til enkeltstående projekter.
  • Akkrediterede organisationer. For at søge om midler via en forsimplet ansøgning som akkrediteret organisation kræver det, at organisationen har en Erasmus-akkreditering.

En deltagende organisation kan være: en almennyttig organisation, en forening, en NGO, en europæisk ungdoms-NGO, en socialøkonomisk virksomhed, eller en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Det kan også være en uformel gruppe af unge mellem 13 og 30 år. Organisationen, som er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet, skal være baseret i Danmark eller Grønland. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henvises til andre sektorer.

Hvorhen?

Ungdomsudvekslinger kan involvere partnerorganisationer fra både programlande og partnerlande.

Følgende lande er programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Sverige

Cypern

Irland

Polen

Tjekkiet

Danmark

Italien

Portugal

Tyskland

Estland

Kroatien

Rumænien

Ungarn

Finland

Letland

Slovakiet

Østrig

Frankrig

Litauen

Slovenien

 

Følgende lande er programlande uden for EU:

Nordmakedonien

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Følgende lande er partnerlande:

  • Lande i det vestlige Balkan (region 1): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro
  • Lande i Østpartnerskabet (region 2): Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine
  • Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3): Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien
  • Den Russiske Føderation (region 4): Rusland.

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Et projekt kan vare fra tre til 24 måneder. Aktiviteten Ungdomsudveksling kan vare fra fem til 21 dage (eksklusiv rejsedage). 

Hvor mange penge?

Der kan søges om rejsetilskud, organisatorisk tilskud, støtte til inklusion, tilskud til forberedende besøg og tilskud til ekstraordinære omkostninger (herunder visaudgifter og høje rejseomkostninger for deltagere, eksempelvis ved valg af en renere transportform med lavere CO2-udledning).

I 2020 har tilskudsmodtagere i Danmark modtaget mellem 15.210 og 51.088 EUR til projekter med ungdomsudvekslinger.

Eksempler på Ungdomsudveksling

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

 Besøg os på Facebook

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 11. august 2021