Gå til indhold

Ungdomsudveksling

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser
Kontakt
Christian Boye Rasmussen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk

Ungdomsudveksling

Ungdomsorganisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende grupper bestående af 16 til 60 unge i alderen 13-30 år på udvekslingsophold, hvor unge fra forskellige lande mødes og samarbejder om et fælles emne og samtidig lærer om hinandens lande og kulturer.

 Billede Ungdomsudvekslinger 

Hvad er Ungdomsudveksling?

Formålet med en Erasmus+ Ungdomsudveksling er, at de unge får mulighed for at opleve andre kulturer, udvikle sociale og faglige kompetencer og få en oplevelse for livet.

Udvekslinger kan vare mellem 5 og 21 dage og skal ske i et samarbejde mellem to eller flere lande, hvor de unge arbejder med et emne af fælles interesse.

En gruppe kan bestå af mindst 16 og højst 60 unge, men kan være underinddelt i mindre grupper på ned til fire unge. Der skal være mindst én gruppeleder, og gerne flere, til at ledsage gruppen. Gruppeledere tæller ikke med i de 16-60 deltagere.

 Læs mere i Erasmus+ programguidens afsnit om "Mobility project for young people and youth workers".

Hvem kan søge?

Ungdomsgrupper, private organisationer, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet, samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter på ungdomsområdet. Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud. 

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+-programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

 

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

 Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Det samlede projekt kan løbe over en periode fra tre måneder til to år. Den enkelte ungdomsgruppe skal sendes ud i mindst 5 og højst 21 dage (eksklusive rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til rådighed inden for Erasmus+ Ungdom i Danmark i 2019 er cirka 3 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 11.000 og 65.000 euro til ungdomsudvekslinger.

Eksempler på Ungdomsudveksling

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

 Besøg os på Facebook

     

    Hvordan ansøger jeg?

    Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.    Senest opdateret 19. november 2020