Gå til indhold

Vind i ryggen

Departementschef Hanne Meldgaards tale ved Erasmus+ konference afholdt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 25. novemeber 2021

Det talte ord gælder.

Tak for ordet.

For et par uger siden bragte ”Uge-Bladet Skanderborg” en sjov artikel. Her kunne man læse, at 3.G’erne fra Skanderborg Gymnasium havde været en uge i Belgien gennem Erasmus+.

Eleverne havde boet hos belgiske familier og spist masser af pomfritter og belgisk chokolade.

Men der var selvfølgelig også faglige punkter på programmet. Et af temaerne for turen var digitalisering i undervisningen. Og til elevernes store overraskelse – og sådan set også min – så var det der med 25 åbne bærbare i klasselokalet ikke særligt almindeligt på det belgiske gymnasium. De kørte papir og håndskrevne noter.

Det er jo en lille bitte historie – men det er egentlig et ret godt eksempel på: At når du vender blikket mod resten af verden. Så bliver du ikke kun klogere på et andet land, men også på dig selv.

Det er noget af det, Erasmus+ kan.

Men der er også en anden pointe, som gør, at jeg starter med at nævne den her historie:

For artiklen fra lokalavisen viser, at Erasmus+ er sådan noget, som dukker op rigtig mange steder. Også over eftermiddagskaffen.

Og det siger noget om, at jeres arbejde man mærkes på rigtig mange niveauer!

Medvind og turbulens

Med de ord, så er det en fornøjelse at være med til at åbne konferencen. Ikke mindst fordi der er rigtig mange ting, som giver Erasmus+ vind i ryggen i øjeblikket.

For at zoome ud. Fra lokalavisen og helt op i satellitperspektiv, kan man sige. Så har vi en kommissionsformand, Von der Leyen, som virkelig taler ungdommen op. Som understreger, at det er vores smukke, unge mennesker, som skal tage vare på fremtiden. Og det skulle gerne være alle unge, har hun sagt.

Jeg tænker, det flugter med tankerne om et mere inkluderende Erasmus+ i det nye program.

Rent økonomisk, så følger der heldigvis også penge med de flotte ord. Før lå budgettet på lige under 15 milliarder euro. Det nye program har 26,2 milliarder i ryggen!

Hvis vi så zoomer ind på Danmark og ser på opbakningen i vores kongerige, så går det også rigtig, rigtig godt.

Grundskoler, kommuner og gymnasier har sendt dobbelt så mange akkrediteringsansøgninger, som vi forventede. Og helt generelt – på tværs af vores sektorer – kan vi se, at COVID-19 i hvert fald ikke har svækket interessen for Erasmus+. Nok tværtimod. Det er også godt.
Så på de store linjer og i det helt nære: Så skinner jeres betydning klart igennem.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at tingene bare glider. Rent billedligt kan man sige: At selvom der er medvind, så kan der godt stadig være noget turbulens indimellem. Det tror jeg, mange vil give mig ret i.

  • Vi har haft et Brexit.
  • Vi har haft en politisk beslutning om reduktion af de engelsksprogede uddannelser.
  • Og så har vi stadig corona som en altoverskyggende faktor.

Det vil jeg gerne sætte nogle ord på.

Brexit

Der er stadig det at sige om Brexit, at det er virkelig ærgerligt, at Storbritannien ikke er med i det nye program. Det har været vores mest populære destination og en god samarbejdspartner.

I de næste par år er der en smule finansiering tilbage fra det tidligere program, og det åbner døren lidt på klem. Men det er jo penge, som løber ud om lidt.

Der er også en anden dør på klem. Det skal lige siges, at den kun gælder for de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne. Men til gengæld har den ikke nogen udløbsdato. Og det er det, som i programmet kaldes ”international mobilitet”.

Uden at gå i detaljer, er budskabet, at det er lykkedes at styrke den del af programmet, der handler om mobilitet til tredjelande – og det inkluderer jo Storbritannien nu. Så summa summarum: Det åbner en luge for nogle af jer for at sende nogle studerende til Storbritannien – men ikke alle.

Et andet konstruktivt indspark – og det gælder til gengæld for jer alle sammen. Det er, at der er et kæmpe budget i det nye program, som må siges at være en håndsrækning til at styrke samarbejdet og udvekslingen med andre EU-lande.

Her er der flere lande med anerkendte institutioner og stærke uddannelsestraditioner, som vi ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på.

Eksempelvis kan man se lige syd for grænsen til vores naboer i Tyskland. Det er helt oplagt. Det er vores største handelspartner. Og så har vores regent og tronfølger jo lige været nede og træde stierne ud, kan man sige. Jeg kunne læse, at de tyske medier kalder hende ”Dronning Cool”.

Så jeg tænker, at der er et helt oplagt potentiale her.

Engelsksprogede uddannelser

Et andet tema, som nogle af jer mærker, det er den politiske beslutning om at reducere antallet af pladser på engelsksprogede videregående uddannelser.

Det er vigtigt for mig at få sagt her: At beslutningen blev truffet, fordi det var vigtigt at få SU-udgifterne bragt ned til det niveau, man politisk har aftalt tilbage i 2013.

Og min oplevelse er, at der fortsat er fuld politisk opbakning til internationalisering. Og særligt udveksling.

Nu er vi så i dialog med erhvervsakademierne og professionshøjskolerne om, hvordan vi stadig har det internationale element. Vi mærker også, at alle parter går konstruktivt til opgaven.

Og når jeg nu er ved det lovgivningsmæssige: Så er jeg opmærksom på, at en række videregående institutioner ikke kan deltage i de nye virtuelle mobilitetsformater i det nye Erasmus+-program. Det handler om udfordringer med de eksisterende regler. Vi er i gang med at se på løsningsmuligheder. Og vi holder selvfølgelig sektoren orienteret om, hvad der sker i sagen.

For det er vigtigt at understrege: Det her er ikke en beslutning om, at man ikke vil internationalisering. Det er vigtigt at bevare udvekslingen. Og det er også vigtigt at understrege, at der fortsat vil være omkring 15.000 engelsksprogede uddannelsespladser i Danmark – hovedparten dog på universiteterne.

Afrunding: Corona og det nye program

Og så kan man jo ikke sige ”turbulens”, uden også at sige ”corona”. Og det kan godt være, at et mere passende udtryk er ”tæt tåge”.

For corona har jo gjort, at det kan være svært at se ret langt frem. Lige nu ser vi, at julefrokoster og andre glæder hænger i en tynd tråd. Og det er en dans, som er lidt trættende for at sige det mildt. I har gjort en kæmpe indsats med at få det til at fungere, og det er vi godt klar over.

Men uanset hvad der måtte komme, er jeg sikker på, at vi kommer godt igennem tingene. Som sagt skal vi også huske på, at der altså er vind i ryggen: EU synes, at det her er vigtigt, og det har I fra allerhøjeste sted.

Vi står med et nyt program i hænderne, som sætter sejlene for noget nytænkning. Som gør, at I – på hver jeres måde – sidder med et område i rivende udvikling.

En af overskrifterne i det nye program er bæredygtighed. EU’s programmer giver en enestående mulighed for at understøtte den grønne omstilling i Danmark og resten af EU. Erasmus+ er en del af den ligning, for eksempel gennem projekter med miljø- og klimatemaer. Her skal der tænkes kreativt og kollektivt!

Det har corona tvunget os til at gøre. Og der findes masser af gode eksempler på, hvordan et mere digitalt Erasmus+ tager sig ud.

Så lige meget om vi kravler op i satellitten og ser på de helt store, udenrigspolitiske temaer. Eller sætter os i sofaen og åbner lokalavisen. Så dukker Erasmus+ op. Og det siger egentlig det hele.

Så jeg vil bare sige:
Godt arbejde!
Rigtig god konference!
Og god vind i det kommende år!

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. december 2021