Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til strategiske partnerskaber med fokus på digitalisering inden for uddannelsesområdet

I lyset af COVID-19-pandemien har Europa-Kommissionen valgt at afsætte ekstra midler til at styrke digitalisering i uddannelsessektoren. Puljen er åben for ansøgere, der beskæftiger sig med skole og erhvervsuddannelser samt videregående uddannelser. Ansøgningsfristen er den 29. oktober kl. 12.00

Formål

Med COVID-19 pandemiens indtog i Europa står uddannelsessektoren i dag over for en række nye udfordringer. På tværs af nationale grænser har undervisere måtte skifte fysiske læringsmiljøer ud med digitale løsninger og virtuelle undervisningsplatforme. Derfor har Europa-Kommissionen besluttet at øremærke ekstra Erasmus+-midler til strategiske partnerskaber med fokus på innovative praksisser i en digital æra. Formålet med partnerskaberne er:

 • At styrke tværgående samarbejde og netværk med fokus på digitalisering på uddannelsesområdet
 • At klæde undervisere på til at arbejde med digitale løsninger og virtuelle undervisningsplatforme
 • At sikre inkluderende digitale læringsmiljøer

Hvem kan søge?

Puljen er åben for enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed med relation til skole- og erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser. Ansøger kan for eksempel være:

 • En uddannelsesinstitution
 • En non-profit organisation 
 • En offentlig eller privat virksomhed
 • En offentlig myndighed/institution 

Det er et krav, at ansøger er etableret i et Erasmus+-programland. Ansøger søger på vegne af partnere, som indgår i det strategiske partnerskab. Der kan max søges om 300.000 euro.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema.

Hvem kan være partnere?

Enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed, som er etableret i et Erasmus+-programland eller partnerland kan indgå i det strategiske partnerskab.  

Det er et krav, at videregående uddannelsesinstitutioner fra et programland har et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Videregående uddannelsesinstitutioner fra Erasmus+-partnerlande, som ikke har et ECHE, er forpligtede til at skrive under på de retningslinjer, som gør sig gældende i ECHE.

Det strategiske partnerskab skal bestå af minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. Der er ingen øvre grænse for antallet af partnere, men der gives dog maksimum tilskud til ti i alt.

Aktiviteter

Puljen støtter aktiviteter, der klæder uddannelsessektoren på til at imødekomme den digitale omstilling og sikrer et inkluderende læringsmiljø på tværs af forskellige samfundsgrupper. Aktiviteter som puljen støtter er for eksempel:

 • Aktiviteter der understøtter implementeringen af digitale værktøjer og metoder og sikrer kvalitet og inklusion i virtuelle og online undervisningsrum.
 • Aktiviteter der støtter undervisere og elever i at tilpasse sig online læring og læring på distance.
 • Aktiviteter der fokuserer på undervisning i og promovering af ansvarlig og sikker brug af digital teknologi.
 • Aktiviteter der undersøger, hvordan digital online teknologi bedst muligt inkorporeres i fagspecifik undervisning, træning og arbejdsrelateret læring.

Yderligere information

Alle interesserede inviteres til webinar den 7. september 2020 kl. 14.30-16.00. Tilmeldingsfristen er den 4. september 2020 kl. 12.00.

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Relevante dokumenter

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2020

Afsendere