Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag 2022 Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2023

Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2023

Nordisk Ministerråd inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, til at søge tilskudsmidler via uddannelsesprogrammet Nordplus. En ny ansøgningsrunde er netop åbnet i forbindelse med lancering af en ny programperiode for 2023-2027.
Kontakt
Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Arbejder din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland. Desuden kan skoler og dagtilbud under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere finansieret af Danmark.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. februar 2023 klokken 23:59 CET. 
Det samlede tilskudsbeløb for Nordplus i 2023 er 9,5 millioner euro.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11. november eller 5. december klokken 13:00-14:30, hvor Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder webinar om støttemulighederne i det nye Nordplus-program. Læs mere og tilmeld dig nedenfor.

Nordplus-programmerne 2023-2027

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren.

Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælpe til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse – er inddelt efter sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan gennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse også kan søge om tilskud til mobilitet/udvekslingsophold.

De fem Nordplus programmer er:

  • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole/dagtilbud
  • Nordplus Videregående Uddannelse – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
  • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
  • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorielle projekter og netværk
  • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter der sigter mod at styrke forståelsen af de nordiske sprog

Nordplus Highlight 2023 og 2024

Nordplus bidrager til opfyldelse af Nordisk Ministerråds Vision 2030, der har som mål, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

Til visionen er knyttet tre strategiske prioriteter: Et grønt Norden, et socialt bæredygtigt Norden og et konkurrencedygtigt Norden. I 2023 og 2024 sætter Nordplus fokus på social bæredygtighed og opfordrer derfor ansøgere til at indsende ansøgninger, der sigter mod at styrke social bæredygtighed gennem uddannelsessamarbejde.

Det er dog vigtigt at understrege, at initiativer med andre temaer er lige så velkomne og kan søges på lige fod med initiativer inden for Nordplus Highlight.

Sådan kommer du videre

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: 

Nordplus-håndbogen

Nordplus-håndbogen er en guide til ansøgere – her kan du finde detaljeret information om hvert program i forhold til tilskudsmuligheder og krav:

Espresso - Nordplus' online ansøgningssystem

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem.

Partnersøgning

Et Nordplus-partnerskab skal bestå af organisationer fra mindst to eller tre programlande afhængig af projekttype. Hvis du mangler partnere til din projekt-idé, kan du oprette din organisation i vores partnersøgningsdatabase, eller du kan søge blandt de organisationer, der allerede har registreret sig.

Information og vejledning i Danmark

Der er Nordplus-kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. I Danmark er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der rådgiver om alle delprogrammer i Nordplus. Du er velkommen til at kontakte os (nordplus@ufm.dk), hvis du har spørgsmål til noget.

I ansøgningsperioden holder Nordplus-kontorerne nationale informationsmøder/webinarer for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder.

Vi afholder webinarer for danske, grønlandske og færøske ansøgere den 11. november og 5. december. Begge dage fra klokken 13:00-14:30.

Hold dig opdateret

Hold øje med øvrige informationsmøder/webinarer på vores hjemmeside, tilmeld dig vores nyehdsbrev og følg os på Facebook.

Senest opdateret 07. november 2022