Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 15,3 millioner til styrkelse af dansk registerforskning

15,3 millioner til styrkelse af dansk registerforskning

Danmark skal bevare sin position som førende registerforskningsnation. Uddannelsesministeriet har derfor bevilget 15,3 millioner kroner til reorganisering og styrkelse af dansk registerforskning.

07. januar 2014

Danmark har med sine omfattende offentlige registre koblet til individuelle personnumre et af verdens bedste udgangspunkter for registerforskning.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har nu valgt at støtte projektet ’Reorganisering og styrkelse af dansk registerforskning’ med 15,3 millioner kroner fra forskningsinfrastrukturpuljen. Projektet skal styrke Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), blandt andet ved at oprette et fagligt sekretariat for KOR ved Statens Arkiver. Det nye KOR skal styrke registerforskningen ved at få alle ressourcer for registerforskning bragt i spil og styrke samarbejdet mellem de involverede myndigheder, herunder dataejere og forskere, så Danmark bevarer sin position som førende registerforskningsnation.

- Registerforskning er baseret på adgang til statistikdata som hver dag registreres i offentlige systemer. Vi har en unik samfundsressource i Danmark, og vi skal skabe de bedst mulige rammer for at stille dette data til rådighed for forskere på en betryggende måde, så det kommer samfundet til nytte i forhold til sundhed, velfærd og vækst siger Morten Østergaard.

Danmark er et af de lande i verden, der registrerer flest data om sine borgere. Registrene udgør en forskningsressource, som sætter Danmark i en international førerposition med enestående forskningsmuligheder. Særligt inden for de sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige felter er der en lang tradition for anvendelsen af registre. Muligheden for - via det personlige CPR-nummer - at koble data fra forskellige kilder til samme individ gør det muligt at få svar på videnskabelige spørgsmål, som er tæt knyttet til væsentlige velfærdstematikker og kvaliteten og effekterne af offentlig politik – for eksempel sammenhængen mellem uddannelse og social mobilitet, langtidseffekter af arbejdsmarkedsforanstaltninger eller sammenhængen mellem livsstil og sundhedstilstand.

Midlerne til Reorganisering og styrkelse af dansk registerforskning skal blandt andet anvendes til at sikre stærkere koordinering af området på tværs af sektorer og institutioner, til at styrke den faglige bistand på området, samt til en række konkrete initiativer vedrørende forskeradgang til data, herunder:

  • Etablering af et såkaldt multigenerationsregister, det vil sige et familierelationsregister for danskere født efter cirka 1920.
  • Kortlægningsprojekt for svært tilgængelige datakilder. Det vil sige en afsøgning af forskningsmæssige værdifulde databaser, som endnu ikke er tilgængelige for forskere.
  • Ekstraordinær indsats for at gøre flere databaser højkvalitetsdokumenterede. Det vil sige at gøre registerdata til forskningsparate data med gennemgang af fejlkilder, registreringspraksis med videre.
  • Styrkelse af det organisatoriske set-up bag det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR).

Om forskningsinfrastrukturpuljen

Uddannelsesministeren har i 2013 valgt at støtte i alt to store projekter fra” Dansk Roadmap for forskningsinfrastruktur 2011” med i alt 35,6 millioner kroner fra forskningsinfrastrukturpuljen.

Projekterne er valgt, fordi de kan forbedre rammebetingelserne for dansk forskning væsentligt og udgøre et solidt fundament for dansk forsknings videre udvikling.

Det andet projekt, uddannelsesministeren har valgt at støtte, er DANLASE, en national facilitet for laserteknologi.

Læs mere om projektet:

  • Forskningsinfrastruktur betegner den brede vifte af avancerede værktøjer og faciliteter som er nødvendige for, at forskning kan udføres.
  • I 2011 udgav det daværende Videnskabsministerium ’Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011’, der er et samlet og prioriteret katalog over de nationale behov for forskningsinfrastruktur. Kataloget angiver en strategisk retning for den nationale indsats på området. 
  • Roadmap’en identificerer i alt 19 forslag til projekter eller initiativer, som samlet er prioriteret højest af de danske forskningsmiljøer og -institutioner. Syv af disse initiativer er allerede iværksat.
Senest opdateret 15. august 2019