Gå til indhold

476 forslag til fremtidens vigtigste forskningstemaer

30. juni 2016
Uddannelses- og Forskningsministeriet har modtaget 476 forslag til de vigtigste forskningsområder for Danmark. De mange forslag skal danne grundlag for de politiske investeringer i strategisk forskning, der er med til at skabe viden, vækst og velstand i Danmark.

Skal Danmark prioritere forskning i sundhed for nyfødte eller bedre hjælp til ældre i eget hjem? Skal der forskes i Arktis eller Rummet? Genteknologi eller datalogi? Det er valg, som Folketingets politikere hvert år skal træffe, når de fordeler økonomiske midler til strategisk forskning.

For at skabe et solidt grundlag for beslutningerne har en bred kreds af interessenter bidraget til at identificere de vigtigste forskningsområder for Danmark. I alt har Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 476 forslag efter i februar 2016 at have inviteret en bred kreds af interessenter til at komme med deres forslag til fremtidens mest løfterige forskningsområder. I alt har 81 repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og fremragende danske forskningsmiljøer bidraget med 476 forslag til forskningstemaer, der kan skabe ny viden, vækst og velstand i Danmark.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs glæder sig over de mange kvalificerede forslag:

- Viden er det, vi alle sammen skal leve af i dag og i fremtiden. Derfor er det vigtigt at prioritere de mange millioner, vi årligt bruger på strategisk forskning, på de områder, hvor værdien for samfundet er størst. Jeg er derfor meget taknemmelig over de mange imponerende forslag, vi har modtaget.

Alle forslag er tilgængelige på hjemmesiden, og arbejdet med at strukturere og identificere overordnede temaer for de indkomne forslag kan nu gå i gang. Det færdige FORSK2025-katalog FORSK 2025 forventes færdigt i foråret 2017. 

FORSK2025 skal anvendes som fagligt grundlag for Folketingets fordeling af midlerne til strategiske forskningsinvesteringer, som årligt forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

FORSK2025 vil samtidig fungere som viden- og inspirationsgrundlag for strategiske overvejelser om forskningsindsatser på eksempelvis vidensinstitutioner og i forbindelse med den danske deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Regeringen uddelte i 2015 mere end 500 millioner kroner målrettet strategiske forskningstemaer, der skal være med til at skabe grundlaget for nye virksomheder, flere jobs og bedre måder at løse fremtidens udfordringer på.

 

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside