Gå til indhold

I dialog om fremtidens forskningstemaer

27. september 2016
Hvilken forskning skal Danmark investere i for at kunne løfte fremtidens store udfordringer? Spørgsmålet er konkret, men svaret har 476 forskellige retninger. Gennem dialogmøder er Uddannelses- og Forskningsministeriet ved at samle de mange retninger i overordnede temaer for fremtidens forskning.

Uddannelses- og Forskningsministeriet modtog i juni 476 forslag til de vigtigste forskningsområder for Danmark. De mange forslag kom fra 81 repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og danske forskningsmiljøer og er nu samlet i 19 udkast til overordnede temaer. Temaerne udgør små skridt mod et første udkast til FORSK2025, som er det katalog, der skal danne grundlag for Folketingets fordeling af midler til strategiske forskningsinvesteringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop afholdt dialogmøder med en lang række interessenter fra forskningsmiljøerne. Formålet var at drøfte de overordnede temaer og dermed første skitse af FORSK2025-temaerne, så interessenternes store viden på de forskellige områder kan medvirke til at kvalificere det endelige dokument. På mødet deltog repræsentanter for blandt andet universiteter, professionshøjskoler, GTS’er, repræsentanter for erhvervsliv, kommuner, regioner og mange andre, der har et stort behov for ny viden, som kan omskabes til nye produkter og løsninger i både den offentlige og private sektor.

Over de næste måneder vil Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsætte samarbejdet med interessenterne og arbejde videre med de 19 udkast til temaer, som ses nedenfor. Når temaerne er endelige, skal de samles i et udkast til FORSK2025-kataloget, der vil ligge klar i foråret 2017.

 

Faktaboks: Første udkast til FORSK2025-temaer

 1. Industri 4.0
 2. Digitale muligheder og big data
 3. Materialer
 4. Bioteknologiske vækstteknologier
 5. Sundhedsprodukter og personlig medicin
 6. Vejen til et sundere samfund – fødevarer, ingredienser og mikrobiologi
 7. Effektiv og bæredygtig fødevareproduktion i fremtidens bioøkonomi
 8. Konkurrencedygtige vand- og miljøteknologier
 9. Et effektivt, intelligent og integreret energisystem
 10. Klima og klimatilpasning, herunder Arktisk udvikling
 11. Transport, infrastruktur, førerløse fartøjer og smart city
 12. Fremtidens byggeri og bygninger
 13. Cirkulær økonomi og effektiv råstofudnyttelse
 14. Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
 15. Forebyggelse af sygdomme
 16. Børn, unge og fremtidens uddannelse
 17. Danmark i en global verden: Mobilitet, migration og integration
 18. Velfærdstaten 4.0
 19. By, land og turisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om FORSK2025

FORSK2025 skal anvendes som fagligt grundlag for Folketingets fordeling af midlerne til strategiske forskningsinvesteringer, som årligt forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

FORSK2025 vil samtidig fungere som viden- og inspirationsgrundlag for strategiske overvejelser om forskningsindsatser på eksempelvis vidensinstitutioner og i forbindelse med den danske deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Regeringen uddelte i 2015 mere end 500 millioner kroner målrettet strategiske forskningstemaer, der skal være med til at skabe grundlaget for nye virksomheder, flere jobs og bedre måder at løse fremtidens udfordringer på.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside