Gå til indhold

Internationalisering som drivkraft for excellente forskningsresultater

02. november 2016
Det Frie Forskningsråd samler i dag forskningsordførere, repræsentanter fra miljøerne, erhvervsliv og organisationer til debat om, hvordan internationalisering af dansk forskning mest effektivt fører til toppræstationer til gavn for dansk forsknings succes.

Det Frie Forskningsråd er i dag vært ved konferencen ”Når internationalisering fører til excellence” med fokus på de faktorer, der skaber excellent forskning og styrker forskernes mobilitet og karriere internationalt.

Det Frie Forskningsråd har samlet repræsentanter fra forskningsverdenen, de private fonde, erhvervslivet, de faglige organisationer og forskningsordførere fra partierne for at drøfte, hvordan dansk forskning mest effektivt kan drage fordele af internationaliseringsinitiativer på tværs af de videnskabelige fagområder.

- Det er en vigtig målsætning for Det Frie Forskningsråd at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning for at sikre, at de bedste danske forskere og forskergrupper får mulighed for at koordinere og udvikle deres forskningssamarbejde på tværs af landegrænser. Internationalisering af dansk forskning er en utrolig vigtig parameter for fortsat at være blandt de bedste på verdensplan, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Mobilitet er en positiv faktor

Konferencen har fokus på international mobilitet som en positiv faktor for forskeres karriere, idet miljøskift giver kendskab til et bredere spektrum af viden og metoder. Bibliometriske studier viser desuden, at publikationer baseret på internationale samforfatterskaber i gennemsnit har et højere antal citationer end nationalt baserede publikationer.

Men der er fortsat for lidt viden om, hvordan internationalisering af dansk forskning skaber excellence. Er ’succesfulde’ forskere generelt mere internationalt orienterede end resten af forskerpopulationen?

Key note speaker professor Bo Stråth, Helsinki Universitet, udfolder internationaliseringsbegrebet for konferencens deltagere, mens repræsentanter for Det Frie Forskningsråds faglige råd belyser internationaliseringens betydning på tværs af faglige skel og diversitet i virkemidlerne.

Under eftermiddagens paneldebat ”Det globale videnkapløb – hvordan forbliver dansk forskning excellent?” skal forskningsordførerne sammen med Kim Andersen, Senior Vice President, Lundbeck, og rådets bestyrelsesformand drøfte internationaliseringens betydning for forskningsresultater i den absolutte verdenselite. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs åbner konferencen, mens bestyrelsesformand professor Peter Munk Christiansen introducerer konferencens tema. 

"Det er helt essentielt, at man som forsker rejser ud"

I videoen nedenfor fortæller biokemiker Susanne Mandrup og kvantefysiker Ulrik Lund Andersen, hvorfor udlandsophold tidligt i karrieren er et værdifult springbræt til karrieremæssigt avancement og banebrydende forskning.

Effekter af rådets virkemidler

For at få mere viden om, hvad der skaber excellent forskning, har Det Frie Forskningsråd igangsat to mindre eftersyn for bl.a. at følge effekterne af rådets virkemidler. Analyserne er med til at rejse en række opmærksomhedspunkter for den fremtidige udvikling af indsatser til styrkelse af internationaliseringen af dansk forskning.

Rådets internationaliseringsstrategi og de eksplorative analyser fremlægges på konferencen af næstformand Jan Philip Solovej:
- Internationalisering er en mærkesag for Det Frie Forskningsråd. Vi kan løfte nogle opgaver omkring internationalisering, som ingen andre kan, herunder bidrage til at unge talenter kommer ud i internationale forskningsmiljøer, hvor ambitionsniveauet og tempoet er ekstremt højt. Vi skal hele tiden blive bedre til at udvikle de bedste rammebetingelser for dem.

Det ene eftersyn er koncentreret på et smalt udsnit af postdocs med bevillinger fra Det Frie Forskningsråd I Natur og Univers. Studiet viser bl.a., at et internationalt mindset er ligeså afgørende som udlandsophold, når det gælder andelen af citationer og produktivitet. I forhold til academia bliver en minimal højere andel af postdocs uden længerevarende udlandsophold ansat i den akademiske sektor i Danmark, mens forskningsperformance og internationale samarbejder er høj for begge grupper.

Det andet eftersyn, en såkaldt CV sporingsanalyse, viser, at forskere med lange udlandsophold (3-5 år) har de stærkeste internationale publicerings-samarbejder, mens der ikke er signifikant forskel på hjemtag af elitebevillinger på baggrund af udlandsophold.

Følg konferencen på twitter @DFF_raad #interforsk16

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, tlf: 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, E-mail: met@fi.dk

 

Kontakt

Jesper Risom
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 22
Email: jspr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere