Gå til indhold

Europæiske lande enige om at lette anerkendelse af flygtninges kvalifikationer

29. november 2017
De videregående uddannelsesinstitutioner bør udvise fleksibilitet, når de behandler optagelsesansøgninger fra flygtninge, der har mistet deres eksamensbeviser. Det understøtter en ny international henstilling vedtaget i Lissabonkonventions-komiteen.

Krigshandlinger og ødelæggelser som i Syrien kan forhindre flygtninge i at fremskaffe eksamensbeviser og dokumentere deres uddannelse. For at disse flygtninge ikke skal stå på bar bund i de europæiske lande, præsenterer Lissabon-konventionssamarbejdet nu gode eksempler på, hvordan myndigheder og videregående uddannelsesinstitutioner kan og bør udvise fleksibilitet.

Allan Bruun Pedersen præsenterer det danske baggrundspapir til beskrivelse af flygtninges udokumenterede kvalifikationer ved Lissabonkonventionens møde i Strasbourg, november 2017.På et ekstraordinært møde i Strasbourg den 14. november 2017 vedtog Lissabonkonventions-komiteen en henstilling, der skal understøtte anerkendelse af flygtninges uddannelseskvalifikationer. Det betyder, at myndigheder og uddannelsesinstitutioner fremover bør have fleksible procedurer for flygtninge, som af gyldige årsager ikke kan fremvise deres uddannelsesbeviser.

Nødløsning aktualiseret af flygtningekrisen

Det var flygtningekrisen i 2015, der aktualiserede behovet for at etablere procedurer for anerkendelse af flygtninges udokumenterede kvalifikationer. En undersøgelse viste, at kun få af medlemslandene havde gennemført lovgivning om anerkendelse af flygtninges udokumenterede kvalifikationer ud fra de retningslinjer, som er beskrevet i Lissabon-konventionen.

Ifølge den nye henstilling bør myndigheder og institutioner tage stilling til, om det er sandsynligt, at ansøgeren har de oplyste uddannelseskvalifikationer. Det bør ske på basis af oplysninger og dokumenter fra ansøgeren selv og fra pålidelige offentlige kilder.

Myndigheder og institutioner opfordres til at beskrive flygtningens uddannelsesforløb i et baggrundspapir. Som et af eksemplerne nævnes den vejledende udtalelse, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder. Det kan man supplere med samtaler, prøver eller anden bedømmelse.

Disse metoder udgør en nødløsning, erkender Lissabon-konventionskomiteen, men de er væsentlige som bidrag til at forebygge, at flygtninge går arbejdsløse i længere tid.

Råd og vejledning til uddannelsesinstitutioner

Lissabonkonventionen og den nye henstilling henvender sig ikke mindst til de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Institutionerne kan få råd og vejledning om dokumentation og vurdering af flygtninges uddannelser i Styrelsen for Forskning og Uddannelses kontor for Vurdering og Anerkendelse.

Lissabon-konventionen

Lissabon-konventionen fra 1997 skal lette den gensidige anerkendelse af adgangsgivende eksaminer, studieperioder og eksamensbeviser inden for videregående uddannelse. 53 lande har ratificeret konventionen, heriblandt Danmark.

Ifølge Lissabon-konventionens artikel VII skal den enkelte deltagerstat ”udvikle procedurer med henblik på at foretage en rimelig og hurtig vurdering af, hvorvidt flygtninge, hjemstavnsfordrevne og personer i en flygtningelignende situation opfylder de relevante krav for adgang til videregående uddannelse, til videre studier på et højere niveau eller til beskæftigelse, og endog i tilfælde, hvor de kvalifikationer, der er erhvervet i en af deltagerstaterne, ikke kan bekræftes ved hjælp af tilgængelig dokumentation”.

Dette princip skal den nye supplerende tekst om anerkendelse af flygtninges uddannelseskvalifikationer medvirke til at konkretisere.

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside