Gå til indhold

Anerkendelse af flygtninges uddannelseskvalifikationer

Lissabon-konventionen fastslår, at procedurer for anerkendelse på uddannelsesinstitutioner m.v. skal tage højde for flygtninges særlige situation. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder en vejledende udtalelse, når flygtninge ikke kan fremskaffe dokumenter.

Flygtninge har i en del tilfælde ikke fået alle deres uddannelsesdokumenter med under flugten, og det kan være umuligt at fremskaffe dem efterfølgende.

Lissabonkonventionen om anerkendelse lægger derfor op til, at landene bør udvikle fleksible procedurer, således at flygtninge og andre i en lignende situation kan få en hurtig og fair vurdering og ikke forhindres i at videreuddanne sig, selv om de mangler dokumenter.

Studerende flygtninge fortalte om deres baggrund ved en konference afholdt af Europarådet og UNESCO i Paris (foto: ENIC/NARIC France)
Studerende flygtninge fortalte om deres baggrund ved en konference afholdt af Europarådet og UNESCO i Paris (foto: ENIC/NARIC France)


Vurdering hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan alle med afsluttet, dokumenteret udenlandsk uddannelse få en vurdering af, hvad den svarer til i det danske uddannelsessystem.

Der er også taget højde for flygtninges særlige situation: Når en ansøger ikke kan fremskaffe den dokumentation, der kræves for at få en vurdering, tilbyder styrelsen en vejledende udtalelse.

Udtalelsen er et baggrundspapir, som bygger på:

 • Information fra ansøgeren om dennes uddannelse
 • Eventuelle dokumenter om uddannelsen m.v.
 • Styrelsens viden om landets uddannelsessystem.

Vejledning til uddannelsesinstitutionerne

På baggrund af Lissabonkonventionen har de europæiske anerkendelses-netværk ENIC/NARIC udviklet en vejledning til institutionerne:

Her opfordres institutionerne til at indføre en standardiseret, tilgængelig, fair og gennemsigtig proces for ansøgere, der mangler dokumentation. Det anbefales nærmere bestemt, at institutionerne baserer deres afgørelser på disse trin:

 1. Udarbejde et baggrundspapir, der beskriver den enkeltes uddannelsesbaggrund ud fra de oplysninger og dokumenter, der kan fremskaffes
 2. Vurdere kvalifikationerne ud fra baggrundspapiret
 3. Om nødvendigt supplere med:
  – en test/eksamen, hvor ansøgeren kan demonstrere sin viden, kompetencer og færdigheder
  – en samtale med eksperter, der kan stille ansøgeren fagspecifikke spørgsmål, eller
  – underskrivelse af en tro og love-erklæring.

Opfølgning på Lissabonkonventionen

På sit ekstraordinære møde i Strasbourg den 14. november 2017 vedtog Lissabonkonventions-komiteen en supplerende tekst til konventionen, der skal understøtte rimelig anerkendelse af flygtninges udokumenterede uddannelseskvalifikationer.

I Danmark har flygtninge og andre, der ikke kan fremskaffe deres uddannelsesdokumenter, siden 2003 haft adgang til at få et baggrundspapir i form af den vejledende udtalelse, som er omtalt ovenfor. Det indgår i bekendtgørelsen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.


Få mere at vide

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. oktober 2021