Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Studerende får ny mulighed for at studere og arbejde samtidig

Studerende får ny mulighed for at studere og arbejde samtidig

Nu får studerende en ny mulighed for at kombinere job og studie. Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som skal give universiteterne mulighed for at oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er et vigtigt skridt til at bringe Danmark klogere ind i fremtiden, siger ministeren.
Kontakt
Faglig koordinator
Telefon: +45 72 31 81 26
E-mail: adl@ufm.dk
Pressesekretær
Telefon: +45 72 31 80 12
E-mail: kmh@ufm.dk

12. juni 2017

I fremtiden skal langt flere nyuddannede kandidater finde arbejde i den private sektor. Derfor skal studerende have gode muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet, allerede mens de studerer.

Regeringen foreslår derfor en ny forsøgsordning, der giver universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for at udbyde fireårige erhvervskandidatuddannelser på deltid, mens den studerende samtidig er i job eller er iværksætter.

- Erhvervskandidaten er et lille, men vigtigt skridt til at bringe Danmark klogere og rigere ind i fremtiden. I dag specialiserer de unge sig på en kandidatuddannelse før de ved, hvad virksomhederne efterspørger. Med en erhvervskandidat kan man specialisere sig samtidigt med jobbet og koble opgaverne i virksomhederne med den teori og læring, som finder sted på studiet, siger Søren Pind.

Erhvervskandidatuddannelserne på fire år skal have det samme indhold som de nuværende toårige kandidatuddannelser – de skal blot tilrettelægges som faste, fireårige deltidsforløb.

De studerende, der optages på erhvervskandidatuddannelserne, skal være ansat mindst 25 timer om ugen, og ansættelsen skal ske på baggrund af den studerendes bachelorgrad. Der er derfor ikke tale om almindelige studiejob. Alternativt kan de være iværksættere med egne virksomheder, mens de studerer på erhvervskandidatuddannelsen.

Om forsøgsordningen

  • Med lovudkastet foreslås det som en forsøgsordning at give universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område mulighed for at ansøge uddannelses- og forskningsministeren om godkendelse til at udbyde allerede godkendte heltidskandidatuddannelser som erhvervskandidatuddannelser. 
  • Forsøgsordningen vil indebære, at der kan godkendes op til 20 erhvervskandidatuddannelser.
  • Det vides ikke endnu, hvilke uddannelser der udbydes som erhvervskandidatuddannelser. 
  • Uddannelsesinstitutionerne forventes fra primo 2018 at kunne ansøge om at udbyde relevante erhvervskandidatuddannelser.
  • Den studerende skal under uddannelsesforløbet være i relevant beskæftigelse. 
  • Der vil ikke være deltagerbetaling på uddannelserne, som der i dag er på andre typer af deltidsuddannelse.

Næste skridt

  • På baggrund af politiske drøftelser mellem regeringen og folketingets partier sendes lovforslaget i dag i høring. 
  • Lovforslaget skal vedtages i Folketinget. Forsøgsordningen forventes at træde i kraft januar 2018, således at de første erhvervskandidatuddannelser vil kunne starte fra sommeroptaget 2018.
Senest opdateret 12. juni 2017