Gå til indhold

Universiteter skal blive bedre til at udnytte Open Access

20. april 2017
Antallet af videnskabelige artikler, der bliver gjort frit tilgængeligt på internettet, er kun steget med 5 procentpoint i forhold til sidste år. Det viser Open Access Indikatorens seneste måling.

Det er regeringens ambition, at alle skal have fri adgang til alle videnskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner senest i 2022. Det fremgår af den Nationale Strategi for Open Access.

Offentliggørelsen af den 2. måling af Access Indikatoren viser, at der fortsat er et stykke vej igen til indfrielse af målene. Kun 23 procent af de videnskabelige artikler, som danske forskningsinstitutioner publicerede i 2015, er frit og gratis tilgængelige via internettet. Selvom det er tale om en stigning på 5 procentpoint i forhold til sidste års måling, hvor andelen af artikler i Open Access var 18 procent, er direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse og formand for den Nationale Styregruppe for Open Access, Hans Müller Pedersen, ærgerlig over, at det ikke går stærkere.

- Danske universiteter og forskere skal blive bedre til at udnytte deres ret til at publicere i Open Access. Det er glædeligt, at der er fremgang i forhold til sidste år – og nogle universiteter har præsteret en særdeles flot fremgang. Det ændrer dog ikke ved, at rigtig mange af de videnskabelige publikationer, der bliver produceret på universiteterne, stadig er utilgængelige for resten samfundet.  Det er ærgerligt, for en fri adgang til viden kan komme mange til nytte – det gælder både virksomheder, praktiserende læger, gymnasielærere og almindelige borgere, siger Hans Müller Pedersen.

I den Nationale Strategi for Open Access, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014, fremgår det, at Open Access skal gennemføres ad frivillighedens vej. Hvis målene skal nås, er det derfor vigtigt, at universiteterne og forskerne bakker op. Samtidig er det også afgørende, at de videnskabelige forlag spiller med. Ifølge målingen er 29 procent af artiklerne ikke tilgængelige, fordi forlagene ikke tillader det, eller fordi de fastsætter embargoperioder for frigivelse af deres publikationer, der går ud over et år – i nogle tilfælde flere år. Der er derfor forsat brug for en målrettet forhandlingsindsats rettet mod forlagene.

Hans Müller Pedersen vil drøfte den aktuelle måling med den Nationale Styregruppe for Open Access på det førstkommende møde den 9. maj 2017.

Om den Nationale Styregruppe

Den Nationale Styregruppe for Open Access består af repræsentanter fra samtlige danske universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside