Gå til indhold

Danmarks Open Access Indikator

Open Access Indikatoren registrerer og vurderer tilgængeligheden online af videnskabelige publikationer produceret ved danske universiteter. Herved måles det, hvor langt Danmark er fra at indfri målsætningen i den Nationale Strategi for Open Access.

Indikatorens tredje måling blev offentliggjort april 2018
Indikatorens tredje måling blev offentliggjort april 2018

Open Access Indikatoren viser, i hvor høj grad forskere fra danske universiteter gør deres forskningspublikationer frit og gratis tilgængelige for omverden via internettet.

Indikatoren indhenter hvert år data om danske forskningspublikationer og inddeler dem i tre status-kategorier:

  1. Realiseret Open Access refererer til videnskabelige publikationer, som frit kan læses og downloades fra internettet uden nogen former for forudgående betaling eller brugeroprettelse.
  2. Uudnyttet Open Access refererer til publikationer, der ikke kan tilgås frit på internettet et år efter deres udgivelsestidspunkt, men som er publiceret i tidsskrifter, der tillader Open Access.
  3. Blokeret Open Access refererer til publikationer, der ikke kan tilgås frit på internettet et år efter deres udgivelsesår, og som er publiceret i tidsskrifter, der pga. udgivers politik er blokeret fra at opnå Open Access.

Målinger fra Open Access Indikatoren omhandler publikationsvirksomheden i et helt kalenderår og offentliggøres således årligt på hjemmesiden for Open Access Indikator, hvorfra det også er muligt at downloade de bagvedliggende data, der ligger til grund for indikatorens måling, samt yderligere datasæt og dokumentation.

Kontakt

Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. juni 2020