Open Access til videnskabelige artikler

Open Access er gratis digital adgang til den viden, som er et resultat af forskernes arbejde.
Danmarks Strategi
Vision og målsætninger

Det offentlige investerer mange milliarder kroner i forskning hvert år, og det er Uddannelse- og Forskningsministeriets ambition, at ikke bare andre forskere, men også virksomheder, lærere, praktiserende læger, journalister og andre, der søger og bruger viden har fri og gratis adgang til samtlige videnskabelige artikler fra danske universiteter m.fl. via internettet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor udarbejdet en strategi for Open Access til videnskabelige artikler. Næste skridt vil være at se nærmere på, hvordan der kan skabes en øget adgang til forskningsdata.

 

Senest opdateret 15. august 2019