Vision og målsætninger

Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med Open Access tager udgangspunkt i en overordnet vision, der underbygges af to konkrete målsætninger.

Maalsaetninger

Uddannelses- og Forskningsministeriets vision er:

At skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til alle forskningsar-tikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige og/eller af private fonde.

Uddannelses- og Forskningsministeriets målsætninger er:

At der i 2017 via digitale arkiver – repositorier – er uhindret, digital, adgang for alle til 80 procent af alla danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret i 2016.

At der fra 2022 og frem er uhindret, digital adgang for alle til 100 procent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret fra 2021 og frem.

Senest opdateret 16. juni 2015