Danske universiteter

De fleste danske universiteter arbejder med institutionelle politikker for Open Acces til videnskabelige artikler samt yder rådgivning til forskere om Open Access.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Aarhus Universitet

Aalborg Universitet:

Aalborg Universitet lancerede sin Open Access politik den 1. September 2011. OA-politikken er ment som en hensigtserklæring, hvor det anbefales, at forskere ansat ved Aalborg Universitet, publicerer i Open Access-tidsskrifter eller parallelpublicerer i universitetets forskningsportal, VBN. Politikken er udarbejdet i et samarbejde mellem fire forskere ved universitetet samt to konsulenter fra VBN-redaktionen.

På AAU arbejdes der med OA på flere niveauer; AAU rådgiver om mulighederne for parallelpublicering (bl.a. gennem institutrapporter, undervisning m.v.), der rådgives om copyright i forbindelse med OA og AAU har en OJS-server, hvor der er 12 peer reviewed OA-tidsskrifter, alle med redaktioner forankret i AAU’s forskningsmiljøer.

Copenhagen Business School

DTU

IT Universitet

IT Universitetet mener, at Open Access er vigtig for god forskning. IT-Universitetet lægger hus til open-acccess/peer-review-tidsskriftet Game Studies  og er generelt positiv over for brugen af open-access-publicering, så længe det ikke er på bekostning af forskningskvalitet og kan finansieres forsvarligt

Københavns Universitet

KU besluttede april 2012, at universitetet i videst muligt omfang, men på frivillig basis, vil implementere Grøn Open Access publicering. 

Roskilde Universitet

I august 2008 blev en digitaliserings- og arkiveringspolitik vedtaget i Roskilde Universitets direktion med henblik på at imødekomme de anbefalinger, som er opstillet i Berlindeklarationen og i ”ERC Scientific Council Guidelines for Open Access”, underskrevet af Danske Universiteter i maj 2008.

Syddansk Universitet

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLVLCXgTx3o

Senest opdateret 15. august 2019