Kontaktpersoner på universiteterne

Her kan du se, hvem der kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende Open Access på de danske universiteter.
Universitet Kontaktperson Mail Telefon
Aalborg Universitet Louise Thomsen lt@aub.aau.dk 9940 9378
CBS Claus Rosenkrantz Hansen Crh.lib@cbs.dk 3815 3709
Roskilde Universitet Sidse Schelde rucforsk@ruc.dk 4674 2495
DTU Jeanette Ekstrøm jeek@dtu.dk 4525 7416
ITU Peter Forsmann pfor@itu.dk 7218 5033
Aarhus Universitet Anne Mette Morthorst amm@au.dk 8715 2357
SDU Anne Thorst Melbye atm@bib.sdu.dk 6550 9151
Københavns Universitet Michael Svendsen misv@kb.dk 9132 4589
Senest opdateret 05. september 2018