Gå til indhold

Baggrund

Med Open Access og FAIR forskningsdata ønsker Uddannelses- og Forskningsministeriet at effektivisere den forskningsfaglige videndeling i samfundet via uhindret og omkostningsfri adgang for brugerne til offentligt finansierede forskningsresultater.

De store fremskridt inden for kommunikationsteknologien, især internettets udbredelse, har skabt en række nye muligheder for udbredelse af viden, data og nye forskningsmetoder.

En bedre udnyttelse af de nye kanaler for videnspredning mellem forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder rummer et enormt vækstpotentiale – såvel nationalt som internationalt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har p.t. fokus på Open Access til videnskabelige artikler og FAIR forskningsdata. Det betyder, at data skal være Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR) ud fra princippet: så åbne som muligt, så lukkede som nødvendigt (As open as possible as closed as necessary).

Implementeringen af Open Access og FAIR forskningsdata vil kunne:

 • sikre en bedre videndeling ved nemmere adgang for alle – specielt små og mellemstore virksomheder – til offentligt finansieret forskningsresultater
 • effektivisere den offentlige service
 • skabe større synlighed for forskere og forskningsinstitutioner
 • sikre bedre vilkår for tværdisciplinær forskning
 • skabe større effektivitet i forskningen og fremme forskningsintegritet via større åbenhed om og deling af forskningsdata efter FAIR-principperne. 

I det lys tiltrådte Danmark i 2007 Ministerrådets konklusioner om ”Scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation”.

Begrebet Open Access omfatter arbejdet med fri adgang til forskningspublikationer i form af videnskabelige, fagfællebedømte artikler samt permanent opbevaring og tilgængeliggørelse af forskningsdata.

Ministeriet har senere tiltrådt følgende:

Ministerrådets konklusioner om ”The transition towards an Open Science system - Council conclusions i 2016”.

Læs rådskonklusionerne:                     

Ministerrådets konklusioner om “European Open Science Cloud (EOSC) - Council conclusions i 2018.

Læs rådskonklusionerne her: 

  Kontakt

  Hanne-Louise Kirkegaard
  Chefkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 82 46
  Email: hki@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 20. oktober 2022