Baggrund

Med Open Access ønsker Uddannelses- og Forskningsministeriet at effektivisere den forskningsfaglige videndeling i samfundet via uhindret og omkostningsfri adgang for brugerne til offentligt finansierede forskningsresultater i form af videnskabelige artikler og forskningsdata.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

De store fremskridt inden for kommunikationsteknologien, især internettets udbredelse, har skabt en række nye muligheder for udbredelse af viden, data og nye forskningsmetoder.

En bedre udnyttelse af de nye kanaler for videnspredning mellem forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder rummer et enormt vækstpotentiale – såvel nationalt som internationalt.

Implementeringen af Open Access vil kunne:

  • sikre en bedre videndeling ved nemmere adgang for alle – specielt små og mellemstore virksomheder – til offentligt finansieret forskningsresultater
  • effektivisere den offentlige service
  • skabe større synlighed for forskere og forskningsinstitutioner
  • sikre bedre vilkår for tværdisciplinær forskning. 

I det lys tiltrådte Danmark i 2007 Ministerrådets konklusioner om ”Scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation”.

Begrebet Open Access omfatter arbejdet med fri adgang til forskningspublikationer i form af videnskabelige, fagfællebedømte artikler samt permanent opbevaring og tilgængeliggørelse af forskningsdata.

Senest opdateret 28. juni 2018